ekofinn logo
Polski English Russian
Do pobrania

 MONITEL_karta.pdf

Informacje podstawowe

EKOFINN-POL sp. z o. o.

ul. Leśna 12

80-297 Banino k/Gdańska

 

tel. 58 684 87 03
fax 58 684 99 98

e-mail: ekofinn@ekofinn.pl

BIOLOGICZNE oczyszczanie ścieków »

MONITEL® system zdalnego monitoringu

MONITEL® to systemowe rozwiązanie dla potrzeb zdalnego sterowania, monitoringu oraz gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących pracy instalacji technologicznych i urządzeń, oparte o architekturę w przestrzeni wirtualnej  (tzw. chmurze).

 

 
MONITEL® jest połączeniem wielostanowiskowego systemu typu SCADA, centralnej bazy danych oraz serwera WWW z możliwością powiadamiania wiadomościami SMS lub e-mail dla dowolnej ilości podłączonych urządzeń oraz kont użytkowników.

Monitoring dla oczyszczalni ścieków może być realizowany za pomocą predefiniowanych profili użytkowników. Zdalny wgląd w aktualny stan pracy urządzeń z poziomu przeglądarki WWW w komputerze  lub Smartfonie, rejestracja ostrzeżeń i alarmów oraz komunikaty SMS o stanach alarmowych, to przydatne funkcje czyniące cały system użytecznym narzędziem pracy dla obsługi obiektu. 
Usługa MONITEL® zapewnia najwyższe bezpieczeństwo, dzięki zastosowaniu certyfikatów SSL oraz szyfrowanej komunikacji.
 

Profile użytkowników

Konto operatora - dla osób, do obowiązku których należy nadzór nad pracą małej oczyszczalni, co zazwyczaj wiąże się z koniecznością dojazdów na obiekt. 
Konto managera - dedykowane jest dla kierownictwa jednostki eksploatującej monitorowane oczyszczalnie na terenie gminy. Możliwość weryfikacji prawidłowości obsługi to gwarancja efektywnej pracy oczyszczalni.
Konto technologa - dla  pracowników EKOFINN-POL posiadających wieloletnie doświadczenie w eksploatacji oczyszczalni ścieków. Wgląd w stan i historię pracy urządzeń wszystkich oczyszczalni oraz możliwość zdalnej zmiany parametrów technologicznych pracy obiektów, to nowoczesne narzędzie wsparcia dla obsługi w okresie gwarancyjnym jak również pogwarancyjnym.
 

Korzyści z posiadania systemu MONITEL®

WYGODA
- możliwość zdalnego podglądu i zmiany parametrów oczyszczalni,
- dostęp poprzez przeglądarkę WWW na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu (laptop, tablet, telefon komórkowy),
BEZPIECZEŃSTWO
-
możliwość wglądu w dane eksploatacyjne oczyszczalni zarówno przez użytkownika jak też przez technologa opiekującego się obiektem,
- podgląd on-line we wszystkie stany alarmowe obiektu,
ZYSK
-
znaczna oszczędność na wyjazdach serwisowych w terenie, konsultacjach technologicznych itp.,
- pełna kontrola wydatków - stała roczna opłata za system.
 

Przykładowe podglądy ekranów