ekofinn logo
Polski English Russian

EKOFINN-POL sp. z o. o.

ul. Leśna 12

80-297 Banino k/Gdańska

 

tel. 58 684 87 03
fax 58 684 99 98

e-mail: ekofinn@ekofinn.pl

BIOLOGICZNE oczyszczanie ścieków »

Wypełnienie złóż biologicznych HUFO®

Wypełnienie HUFO® opracowano i opatentowano w Finlandii. Obecnie złoża biologiczne z wypełnieniem HUFO® pracują w ponad 10.000 oczyszczalni w 22 krajach świata. Największe z nich o objętości 50.000 m3 znajduje się w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Najczęściej złoża HUFO® spotykane są w oczyszczalniach typu BIOCLERE®.

 

 

 

Zasada działania złóż biologicznych

Pompa zraszająca wraz z systemem dysz rozpryskowych rozdeszczowuje ścieki nad powierzchnią złoża. Ścieki przenikając przez złoże są oczyszczane przez mikroorganizmy zasiedlające tzw. błonę biologiczną złoża. Mikroorganizmy rozwijają się w sposób naturalny bez potrzeby zaszczepiania. Rozkładają zanieczyszczenia zawarte w ściekach na produkty nieszkodliwe dla środowiska, głównie wodę i dwutlenek węgla. Obumarłe fragmenty błony biologicznej spłukiwane są do osadnika, zaś na ich miejscu tworzy się nowa błona. Złoże jest napowietrzane w sposób naturalny lub przy pomocy wentylatora. Prawidłowo pracujące złoże biologiczne nie wytwarza hałasu ani zapachów.
 

Zastosowania podstawowe

 • do wymiany starych wypełnień istniejących złóż biologicznych;
 • do budowy nowych złóż biologicznych, w tym typu BIOCLERE®.
 

Korzyści z wymiany starych wypełnień

W kraju istnieje znaczna liczba starych złóż biologicznych, których eksploatacja jest niemożliwa z powodu skolmatowania (zatkania) wypełnienia. Stosowane dawniej wypełnienia z kamienia, żużlu czy koksu były podatne na kolmatację. Nowoczesne wypełnienia sypkie gwarantują bezawaryjną pracę przez cały okres eksploatacji oczyszczalni bez potrzeby wymiany wypełnienia. Zastosowanie wypełnienia HUFO® gwarantuje, iż nie wystąpi kolmatacja złoża w całym okresie eksploatacji. Współczesne rozwiązania techniczne pozwalają na bardzo wysoką redukcję związków biogennych przy zastosowaniu złóż nitryfikacyjnych oraz stopni defosfatacyjnych. Reaktywowanie i modernizacja wielu oczyszczalni ze starymi złożami jest znacznie tańszym rozwiązaniem niż budowa nowych obiektów.
 

Zalety

 • niewielka masa własna,
 • duża powierzchnia czynna,
 • doskonała przepuszczalność hydrauliczna,
 • trwałość wielu dziesiątek lat
 • nie wymienia się w całym okresie eksploatacji,
 • nie zatyka się (nie kolmatuje),
 • wypełnienie sypkie, nie wymaga układania.
 • wysoka redukcja BZT5 (do 95%) i innych wskaźników zanieczyszczeń,
 • niezwykle niskie koszty eksploatacji, statystycznie 70% niższe niż przy osadzie czynnym,
 • wysoka niezawodność i stabilność procesu - pompa i wentylator to jedyne elementy ruchome.
 

Podstawowe parametry

 • kształt: koliste kształtki uformowane z powierzchni stożkowych,
 • średnica/wysokość: 180 mm/50 mm,
 • powierzchnia czynna: 120 m2/m3,
 • wolna przestrzeń: 97%,
 • masa własna: 48 kg/m3,
 • masa eksploatacyjna: 200 - 400 kg/m3,
 • wysokość złoża: 1,0 - 8,0 m,
 • siatka denna: 10 x 10 cm,
 • obciążenie hydrauliczne: 0,6 - 1,4 m3/m2 h,
 • obciążenie BZT5(max): 1,2 kgO2/m3 d,
 • max temperatura pracy: 50 oC,
 • materiał: polipropylen,
 • kolor: czarny.