ekofinn logo
Polski English Russian

DEZODORYZACJA hermetyzacja

Rozwiązanie problemu odorów jest koniecznością nie tylko z powodu dotrzymania najwyższych dopuszczalnych stężeń gazów szkodliwych (NDS), lecz również ze względu na uciążliwość substancji odorotwórczych dla otoczenia.   

Firma EKOFINN-POL  oferuje wszystkie dostępne technologie dezodoryzacji oraz hermetyzacji obiektów szczególnie uciążliwych.

 
Cztery kroki do właściwego rozwiązania problemu:
1.    Rozpoznanie źródła odorów, określenie ilości i składu gazów złowonnych.
2.    Dobór najlepszej technologii dezodoryzacji.
3.    Neutralizacja odorów.
4.    Monitoring procesu z optymalizacją parametrów.
 
OFEROWANE PRODUKTY

Jeżeli emitorem odorów jest otwarty zbiornik lub kanał, pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest szczelne przykrycie oraz sprawna wentylacja. Do celów hermetyzacji, firma EKOFINN-POL proponuje przekrycia wykonane z laminatów poliestrowo-szklanych w formie kopuł samonośnych lub koryt o rozmiarach dopasowanych do wymiarów przykrywanego zbiornika. Nasze przekrycia posiadają Aprobatę Techniczną AT-15-9468/2015 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

W zakresie biofiltrów oferta firmy EKOFINN-POL obejmuje klasyczny system BIOWENT® z wypełnieniem organicznym oraz nowatorskie rozwiązanie BIOROK®, w którym jako nośnik dla mikroflory zastosowany został  specjalnie spreparowany granulat lawy wulkanicznej zapewniający wielokrotnie dłuższą żywotności złoża. Dodatkowo, w celu uzyskania 100% sprawności usuwania odorów niezależnie od ich stężeń wlotowych, urządzenie BIOROK® wyposażone jest w komorę sorbentu chemicznego na wylocie powietrza do otoczenia.

W zakresie filtrów chemicznych proponujemy typoszereg urządzeń CARBOWENT. Poprzez zastosowanie impregnowanego węgla aktywnego można przeprowadzić selektywny proces chemisorpcji np. na usuwanie z gazu merkaptanów lub chlorowcopochodnych trudny do uzyskania metodą biofiltracji. Czas aktywności złoża węglowego, a więc skuteczna neutralizacja odorów, uzależniona jest od obciążenia złoża danym zanieczyszczeniem.

Rozwinięciem metody adsorpcji jest technologia fotokatalitycznego utleniania odorów w urządzeniu PHOTOWENT. Podczas procesu w urządzeniu wytwarza się ozon, który reaguje z gazami odorotwórczymi na złożu katalizatora węglowego. W porównaniu do metod adsorpcji daje to znaczną oszczędność kosztów związanych z wymianą węgla aktywnego.

Niezależnie od zastosowanej metody oczyszczania powietrza, użytkownik może obserwować na bieżąco efekt ekologiczny zastosowanego rozwiązania w postaci pomiaru on-line stężenia wlotowego i wylotowego gazu charakterystycznego (siarkowodór, amoniak lub niektóre LZO). Proponowany przez firmę EKOFINN-POL system MONITEL umożliwia stały podgląd wszystkich istotnych parametrów poprzez łącze internetowe, na dowolnie wybranym przez użytkownika komputerze wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie. Możliwe jest również zamówienie usługi serwisu on-line, obsługiwanego przez technologa firmy EKOFINN-POL.