ekofinn logo
Polski English Russian
Do pobrania

 BIOROK_karta.pdf

Informacje podstawowe

EKOFINN-POL sp. z o. o.

ul. Leśna 12

80-297 Banino k/Gdańska

 

tel. 58 684 87 03
fax 58 684 99 98

e-mail: ekofinn@ekofinn.pl

DEZODORYZACJA hermetyzacja »

Biologiczny filtr powietrza BIOROK®

Filtr biologiczny do oczyszczania powietrza - biofiltr BIOROK® przeznaczony jest do usuwania lotnych zanieczyszczeń powietrza opuszczającego zarówno instalacje przemysłowe jak i komunalne. Dzięki zastosowaniu lawy wulkanicznej jako złoża filtracyjnego możliwa jest całkowita neutralizacja odorów występujących w bardzo dużych stężeniach. Urządzenie skutecznie redukuje takie gazy odorotwórcze jak: amoniak, siarkowodór, merkaptany, aminy, aldehydy, ketony, kwasy tłuszczowe, itp.

  

 

 

Budowa, zasada działania

Biofiltr do biologicznego oczyszczania powietrza BIOROK® składa się z wentylatora, komory wypełnionej złożem biologicznym oraz komory sorbentu chemicznego na wylocie z urządzenia. Zanieczyszczone powietrze tłoczone jest za pomocą wentylatora przez złoże typu lawa wulkaniczna zasiedlone wyselekcjonowanymi mikroorganizmami. Zastosowanie tego typu wypełnienia gwarantuje praktycznie bezterminową trwałość nośnika oraz dużo wyższą sprawność w porównaniu  ze  standardowymi  rozwiązaniami.  Na  złożu  następuje  sorpcja zanieczyszczeń oraz ich biodegradacja. W celu doczyszczenia powietrza do 100% redukcji nawet w przypadku występowania bardzo wysokich  stężeń lub  tzw. przekroczeń chwilowych,  oczyszczone w biofiltrze powietrze przepływa przez dodatkowe złoże sorpcyjne. Złoże biologiczne oraz sorbent są hermetycznie zamknięte, co uniezależnia proces od wpływu warunków atmosferycznych (mróz, śnieg, deszcz, susza).
W trosce o funkcjonalność oraz sprawną eksploatację urządzenia wszystkie elementy i podzespoły zostały zintegrowane w jednym zbiorniku kontenerowym wykonanym z włókna poliestrowo- szklanego, odporną na promienie UV. Wentylator umieszczony jest w specjalnej obudowie dźwiękochłonnej. Takie wykonanie urządzenia zapewnia wymaganą wytrzymałość, odporność na korozję i niską temperaturę zewnętrzną oraz nieuciążliwość akustyczną dla otoczenia.  

Parametry  prowadzonego procesu oczyszczania powietrza są kontrolowane i sterowane  automatycznie. Istnieje możliwość wyposażenia systemu w układ monitoringu MONITEL®  dzięki któremu  uzyskuje się podgląd  wybranych parametrów procesowych, w tym pomiar on-line stężenia odorów na wlocie i wylocie z urządzenia.

      

Parametry

 

BIOROK®

typ

Nominalny przepływ powietrza [m3/h]

Moc wentylatora [kW]

Wymiary [m]

Masa

całkowita [t]

Wlot

[mm]

L

B

H

BR200

200

0,37

1,6

1,6

2,15

1,7

110

BR500

500

1,1

2,0

2,6

2,15

4,0

160

BR700

750

1,1

2,0

3,6

2,15

6,2

160

BR1000

1000

2,2

3,6

3,0

2,15

9,6

160

BR1500

1500

2,2

4,6

3,0

2,15

12,6

160

BR2000

2000

3,0

5,6

3,0

2,15

15,6

200

BR2500

2500

3,0

6,6

3,0

2,15

18,6

250

BR3000

3000

3,0

8,0

3,0

2,15

23,0

250

BR3500

3500

4,0

9,0

3,0

2,15

26,0

315

BR4000

4000

4,0

10,0

3,0

2,15

29,3

315

BR5000

5000

4,0

6,6

6,0

2,15

39,4

315

BR6000

6000

5,5

8,0

6,0

2,15

48,0

315

BR7000

7000

5,5

9,0

6,0

2,15

55,0

400

BR8000

8000

7,5

10,0

6,0

2,15

61,0

400

                                       

                       

Zalety systemu biofiltracji BIOROK®

  • niskie koszty inwestycyjne,
  • nie wymaga stałej obsługi,
  • niezawodność w działaniu w każdej porze roku,
  • niewrażliwość na zmiany temperatury i korozję,
  • niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenia,
  • automatyczne sterowanie parametrami procesu,
  • wentylator w obudowie dźwiękochłonnej,
  • możliwość pomiaru on-line stężenia siarkowodoru na wlocie i wylocie z biofiltra z archiwizacją danych,
  • instalacja alarmowa informująca o nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie eksploatacji.