ekofinn logo
Polski English Russian
Do pobrania

 PRZEKRYCIA_karta.pdf


Informacje podstawowe

EKOFINN-POL sp. z o. o.

ul. Leśna 12

80-297 Banino k/Gdańska

 

tel. 58 684 87 03
fax 58 684 99 98

e-mail: ekofinn@ekofinn.pl

DEZODORYZACJA hermetyzacja »

Przekrycia zbiorników

 

Laminatowe przekrycia zbiorników znajdują zastosowanie do hermetyzacji zbiorników betonowych czy stalowych używanych np. w oczyszczalniach ścieków oraz konstrukcji budowlanych przeznaczonych na składowiska osadów ściekowych i innych odpadów. Właściwa hermetyzacja obiektów jest gwarantem skutecznej neutralizacji odorów za pomocą technik biofiltracji, adsorpcji lub jonizacji.

 

  

 

Budowa

Materiał konstrukcyjny elementów przekryć stanowi laminat żywiczno-szklany o długotrwałej odporności na starzenie, działanie promieniowania UV i warunki atmosferyczne. Wielowarstwowa budowa laminatu z żywic poliestrowych i zbrojenia z włókna szklanego jest jakościowo zgodna z obowiązującymi normami polskimi oraz normami Unii Europejskiej. Zewnętrzna warstwa laminatu wykonywana jest  w kolorze ustalanym z użytkownikiem wg palety RAL. Wewnętrzna warstwa laminatu jest chemoodporna. Opcjonalnie przekrycie może zostać wykonane z warstwą termoizolacyjną w postaci pianki poliuretanowej.
Stosownie do technologii i sposobu obsługi zbiorników przekrycia mogą zostać wyposażone w kominki wentylacyjne oraz króćce, włazy technologiczne i otwory rewizyjne.

 

Parametry techniczne materiału przekryć
- HDT wg ISO 75/A – nie mniej niż  90ºC,
- wytrzymałość na rozciąganie – nie mniej niż 55 MPa,
- wytrzymałość na zginanie – nie mniej niż 110 MPa,
- moduł Younga przy rozciąganiu – nie mniej niż 3500 MPa,
- wydłużalność względna przy zrywaniu – nie mniej niż 2%.

- klasyfikacja w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny – BROOF (t1) (wg ENV 1187:2002 i PN-EN 13501-5: 2006) oraz nierozprzestrzeniający ognia (wg instrukcji ITB 401/2004).

 

Typy przekryć              

 

KOPUŁA SAMONOŚNA (typ PKS)                                       PRZEKRYCIE KORYTKOWO ZBIEŻNE (typ PKZ)

 

 

 

 

                                             PRZEKRYCIA KORYTKOWO PROSTOKĄTNE (typ PKP)

 

                       

Standardy wykonania

  • zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9468/2015
  • Wytrzymałość konstrukcji przekrycia zgodnie z normami: PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-4:2008.
  • Połączenia poszczególnych elementów przykrycia oraz kotwienie do konstrukcji zbiornika – stal nierdzewna klasy A2 lub A4.
  • Uszczelki pomiędzy elementami przykrycia i konstrukcją betonową – guma EPDM odporna na działanie skroplin i związków występujących pod przykryciem,
  • Przykrycia projektowane są na następujące obciążenia:
       - obciążenie stałe – obciążenie ciężarem własnym,
       - obciążenie śniegiem wg obowiązującej normy PN-80/B-02010 Az1,
       - obciążenie wiatrem wg obowiązującej normy PN-77/B-02011,
       - obciążenia zmienne w całości długotrwałe – siła podciśnienia wynosząca nie więcej niż 30 mm H2O.
       - obciążenie siłą skupioną 1,2 kN przyłożoną w dowolnym miejscu przykrycia na powierzchni 0,2 x 0,2 m jako odpowiednika 
         ciężaru pracownika
obsługi poruszającego się po przykryciu.
  • Klasyfikacja w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny – BROOF (t1) (wg PN-EN 13501-5+A1: 2010) oraz nierozprzestrzeniający ognia    

 

Fotogaleria - wybrane realizacje