ekofinn logo
Polski English Russian

GOSPODARKA osadowa

Firma EKOFINN-POL ma w swojej ofercie urządzenia i technologie pozwalające na całościowe zagospodarowanie osadów od postacji płynnej po otrzymanie suchego granulatu wykorzystywanego jako nawóz w rolnictwie. Wszystkie oferowane urządzenia mają swoje zastosowanie nie tylko w oczyszczalniach komunalnych, lecz również zakładach przemysłowych i to zarówno na tamtejszych oczyszczalniach jak i w ciągach produkcyjnych. W latach 1993-2015 firma dostarczyła i uruchomiła ponad 1000 stacji odwadniania osadów systemu DRAIMAD® oraz ponad 1000 stacji systemu MONOBELT® (prasy taśmowe).  
 
OFEROWANE PRODUKTY
Najbardziej powszechnym urządzeniem do odwadniania osadów w polskich oczyszczalniach jest prasa ślimakowo - taśmowa MONOBELT®. Tą niespotykaną popularność zapewniły systemowi MONOBELT przede wszystkim takie cechy jak: prostota obsługi, kilkukrotnie dłuższy czas eksploatacji taśmy niż w innych prasach, dobry efekt odwadniania osadów oraz atrakcyjna cena. Zakres stosowalności pras MONOBELT®  wynosi od 60 do 540 kg s.m. osadu/h.  Prasy MONOBELT® współpracują z urządzeniami oferowanymi przez EKOFINN-POL, takimi jak: układy dozowania chemikaliów, zagęszczacze, które w przypadku wyższych modeli są integralną częścią prasy, systemy higienizacji osadów, zespoły odzysku wody i granulatory osadów. Prasy MONOBELT® są używane zarówno do odwadniania osadów komunalnych jak i przemysłowych.
Zagęszczacze bębnowe ze śrubą Archimedesa SCRUDRAIN® mogą występować jako indywidualne urządzenia lub mogą wchodzić w skład systemu prasy ślimakowo-taśmowej MONOBELT®.  Urządzenia te są oryginalnie produkowane przez firmę TEKNOFANGHI z Mediolanu, której EKOFINN-POL jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce. Zagęszczacz SCRUDRAIN® jest nowoczesnym i ekonomicznym rozwiązaniem służącym do zagęszczania osadów biologicznych (nadmiernych) i przemysłowych. Zakres stosowania tych urządzeń jest bardzo szeroki i wynosi od 10 do 120 m3/h.

System DRAIMAD® - typoszereg workownic  przeznaczony jest do odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz wszelkiego rodzaju osadów przemysłowych. Zakres stosowania: do 200 kg s.m. osadu/d.

  • Zespół odzysku wody płuczącej

W procesie odwadniania osadów znaczącym kosztem ekspoloatacyjnym jest zużycie wody do płukania taśmy filtracyjnej. Dzięki zastosowaniu Zespołu Odzysku Wody (ZOW) można płukać taśmę oczyszczonym filtratem uzyskiwanym w procesie odwadniania, eliminując potrzebę stosowania zarówno wody pitnej jak i ścieku oczyszczonego. Należy bowiem mieć świadomość, że recyrkulacja ścieku oczyszczonego do płukania taśmy generuje dalsze koszty ekslpoatacyjne przy powtórnym przejściu tego ścieku przez cały układ oczyszczalni.

Do celów higienizacji osadów firma EKOFINN-POL proponuje system urządzeń składający się z odpowiednich przenosników osadów i wapna, mieszarki oraz silosu magazynującego wapno. Dla mniejszych oczyszczalni zamiast silosu oferujemy urządzenie MHIG dozujące wapno hydratyzowane
Metoda granulacji jest nowym podejściem do zagospodarowania osadów ściekowych. W warunkach odpowiedniego mieszania wapna z osadem i wysokiej temperatury woda odparowuje, a osad ulega przetworzeniu w stabilny granulat o zawartości suchej masy ok. 65%. Granulat mozna przechowywać w szczelnych opakowaniach, bezpiecznie i wygodnie transportować oraz oferować jako polepszacz glebowy po uzyskaniu stosownego certyfikatu. Firma EKOFINN-POL dostarcza wysokosprawne granulatory współpracujace z typowymi układami higienizacji osadów spotykanymi na oczyszczalniach komunalnych.
Stacje dozowania polimeru są urządzeniami peryferyjnymi współpracującymi z prasami taśmowymi MONOBELT®, zagęszczaczami SCRUDRAIN®, workownicami DRAIMAD® oraz układami flotacji DAF. Stacje występują w wersji ręcznej, automatycznej i półautomatycznej.
Oferujemy przenośniki ślimakowe do transportu odwodnionych osadów ściekowych, wapna i skratek.