ekofinn logo
Polski English Russian
GOSPODARKA osadowa »

Granulator osadu WILK

Reaktor do  higienizacji    i    aglomeracji    osadów    ściekowych    WILK    służy    do    wytwarzania pełnowartościowego nawozu granulowanego z mieszaniny osadu ściekowego pochodzącego z węzła odwadniania  osadów  oraz  wapna  palonego.
W  trakcie  procesu  mieszania  obu  substratów  wzrasta temperatura reakcji (do ok. 100 C) powodując całkowitą higienizację i granulację osadu ściekowego.
W wyniku termicznej przemiany fizyko-chemicznej z osadu ściekowego powstaje produkt, który:

-   nie jest odpadem w sensie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21),
-   może być poddany wymaganej prawem procedurze dopuszczeniowej dla nawozów organiczno-mineralnych i uzyskać dopuszczenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  do wytwarzania i obrotu rynkowego,
-   ma postać suchego, hydrofobowego granulatu o drobnym uziarnieniu,
-   charakteryzuje się sypkością i brakiem pylenia w trakcie magazynowania i transportu,
-   jest łatwy w przechowywaniu, pakowaniu i nadaje się do rozsiewania na polach za pomocą
siewników nawozów,
-   jest całkowicie ustabilizowany, niepodatny na zagniwanie,
-   jest pozbawiony bakterii z rodzaju Salmonella oraz jaj pasożytów jelitowych m.in. Ascaris sp.,
Trichuris sp. i Toxocara sp.

 

Standardowo   urządzenie   do   higienizacji   i   aglomeracji   osadu   WILK   jest   elementem   systemu zapewniającego realizację procesu granulacji prowadzonego w sposób ciągły, w skład którego wchodzi:

 • silos wapna palonego,
 • podajnik ślimakowy wapna palonego,
 • zasobnik pośredni z dozownikiem wapna,
 • układ odwadniania osadu (prasa lub wirówka) z podajnikiem ślimakowym osadu,
 • granulator WILK,
 • przenośnik taśmowy lub ślimakowy odprowadzający granulat na pryzmę,
 • sterowanie systemem z szafy elektrycznej wyposażonej w sterownik PLC z dotykowym panelem operatorskim i wizualizacją procesu.

 

Dane techniczne

 • wydajność użytkowa: do 120 kg s.m.o./h
 • gęstość usypowa produktu < 1000 g/dm3 
 • wykonanie: materiał stal nierdzewna AISI 304 

 

Elementy granulatora WILK:

 • układ dozowania substratów, 
 • wsyp osadu i wapna,
 • komora reakcji z wałem z łopatkami mieszającymi, napęd 7,5 kW, łożyska wału w obudowach zewnętrznych,
 • pokrywa inspekcyjna reaktora,
 • wysyp granulatu,
 • króciec DN200 do  odprowadzania oparów; do podłączenia do odrębnej instalacji wentylacyjnej.