ekofinn logo
Polski English Russian

EKOFINN-POL sp. z o. o.

ul. Leśna 12

80-297 Banino k/Gdańska

 

tel. 58 684 87 03
fax 58 684 99 98

e-mail: ekofinn@ekofinn.pl

Przedsiębiorstwo EKOFINN-POL powstało w 1991 roku. Od początku działalności specjalizuje się w produkcji, instalacji i serwisie urządzeń służących ochronie środowiska.
Działalność firmy koncentruje się na kierunkach organizacyjnie realizowanych przez trzy działy:
- Dział Gospodarki Osadowej
- Dział Ochrony Wód i Powietrza
- Dział Dmuchaw

 

EKOFINN-POL świadczy również usługi związane z szeroko pojętą obsługą klienta obejmującą między innymi:

- sporządzanie projektów budowlanych,
- badania pilotażowe w pełnej skali technicznej,
- rozruchy technologiczne,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- remonty dmuchaw i pomp próżniowych.
 
 

 
Dział Gospodarki Osadowej
Gospodarka osadowa, a zwłaszcza problematyka zagęszczania i odwadniania osadów komunalnych i przemysłowych jest od kilkunastu lat specjalnością firmy. W Dziale Gospodarki Osadowej zgrupowano najbardziej popularne systemy odwadniania osadów, takie jak prasa ślimakowo- taśmowa MONOBELT®, zagęszczacz SCRUDRAIN® lub workownica DRAIMAD®. Ofertę uzupełniają urządzenia do higienizacji osadów wapnem i granulacji osadów odwodnionych. Oprócz systemów bezpośrednio związanych z odwadnianiem, w dziale tym zlokalizowano urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków takie jak sitopiaskowniki, sita, mikrofiltry SCRUFILTER® oraz urządzenia peryferyjne.
 
Dział Ochrony Wód i Powietrza

W dziale Ochrony Wód i Powietrza renomowanym produktem jest unikalny system oczyszczania ścieków BIOCLERE®. Firma specjalizuje się w projektowaniu i budowie małych oczyszczalni (do wielkości 2000 RLM) w tej technologii. Oczyszczalnie ścieków systemu BIOCLERE® działają w oparciu o metodę biologicznego złoża zraszanego. Oprócz systemu złóż zraszanych BIOCLERE® firma projektuje i wykonuje oczyszczalnie w innych technologiach, takich jak reaktory sekwencyjne SBR, złoża zanurzone, przepływowy osad czynny itp.

W zakresie ochrony powietrza proponowany jest typoszereg biofiltrów do neutralizacji odorów BIOWENT® oraz urządzenia hybrydowe łączące technologię biofiltracji i sorpcji chemicznej – typoszereg BIOROK®.  Jako alternatywa do złóż biologicznych, dla niektórych aplikacji stosowane są filtry chemiczne CARBOWENT®, w których jako sorbent stosuje się wysokosprawne węgle aktywne. Uzupełnieniem oferty dezodoryzacji są urządzenia PHOTOWENT® działające w oparciu o metodę fotokatalitycznego utleniania substancji gazowych z użyciem lamp UV. Dla wszystkich aplikacji związanych z hermetyzacją obiektów polecane są laminatowe przekrycia zbiorników.

 

 
Dział Dmuchaw 

Oferta Działu Dmuchaw obejmuje szeroką gamę jednego z największych producentów urządzeń do transportu gazów pod niskim ciśnieniem, firmy ROBUSCHI® z Parmy, której EKOFINN-POL jest wyłącznym przedstawicielem w kraju.

W skład oferty wchodzi przede wszystkim typoszereg dmuchaw Roots’a o nazwie ROBOX EVOLUTION®. Poza dmuchawami standardowymi działającymi jako dmuchawy ciśnieniowe, występują również dmuchawy podciśnieniowe wytwarzające próżnię oraz dmuchawy do biogazu. Dział Dmuchaw zajmuje się również sprzedażą pomp próżniowych marki ROBUSCHI® oraz sprężarek śrubowych ROBOX SCREW®.

 

SERWIS

Firma EKOFINN-POL gwarantuje najwyższy poziom serwisu i obsługi dostarczonych urządzeń.

Organizacja służb serwisowych pozwala na skrócenie czasu reakcji do 24 godzin i czasu usunięcia usterki - do 48 godzin od momentu zawiadomienia. Możliwe jest to dzięki operowaniu 6-ciu ekip serwisowych z centrali w Gdańsku oraz kilku serwisów regionalnych.

Zespoły serwisowe składające się z pracowników etatowych o długim stażu i wysokich kwalifikacjach technicznych obsługują łącznie około 3000 obiektów w kraju, w tym ponad 2000 stacji odwadniania i higienizacji osadu. Zapewniamy przeglądy techniczne co 3 - 6 miesięcy w okresie gwarancji, a także pełną obsługę serwisową w okresie pogwarancyjnym z dostawą oryginalnych części zamiennych z magazynu centralnego w Gdańsku.
W ramach obsługi pogwarancyjnej wykonujemy serwisy oraz remonty dmuchaw i pomp próżniowych firmy ROBUSCHI®, której jesteśmy jedynym autoryzowanym serwisem w Polsce.

 

 

Produkty firmy EKOFINN-POL znane są z bardzo wysokiej jakości, prostoty obsługi oraz niskich kosztów zakupu i eksploatacji. Cechy te są przyczyną popularności tych urządzeń zarówno wśród projektantów jak i użytkowników. Użytkownicy wysoko cenią sobie sprawny serwis techniczny firmy zapewniany zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.

Lista realizacji firmy EKOFINN-POL liczy ponad 4000 obiektów, a oferowane produkty otrzymały liczne nagrody i wyróżnienia: Nagroda Publiczności SUPER-EKO na POLEKO dla systemu BIOCLERE®, Złoty Medal na POLEKO dla typoszeregu urządzeń DRAIMAD®, Medal Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" na targach WOD-KAN w Bydgoszczy dla prasy taśmowej MONOBELT®, Złoty Medal targów POLEKO dla oczyszczalni BIOCLERE® czy nagroda GRAND PRIX na targach WOD-KAN dla zagęszczacza SCRUDRAIN®. W konkursie Forum Jakości Quality International 2008 oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® otrzymała godło QI 2008 w kategorii "QI PRODUKT - produkt najwyższej jakości".

Dążąc do spełnienia wymagań i oczekiwań partnerów handlowych, firma EKOFINN-POL wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008.

 

 


Złoty medal targów POLEKO dla systemu BIOCLERE

Nagroda Publiczności targów POLEKO dla systemu BIOCLERE

Medal targów WOD-KAN dla pras MONOBELT

Nagroda targów GRAND PRIX targów WOD-KAN dla zagęszczaczy SCRUDRAIN

Złoty medal targów POLEKO dla systemu DRAIMAD

Godło QI dla systemu BIOCLERE