ekofinn logo
Polski English Russian

EKOFINN-POL sp. z o. o.

ul. Leśna 12

80-297 Banino k/Gdańska

 

tel. 58 684 87 03
fax 58 684 99 98

e-mail: ekofinn@ekofinn.pl

 EKOFINN-POL sp. z o.o.

 ul. Leśna 12
 80-297 Banino k/Gdańska 
 tel. 58 684 87 03
 fax 58 684 99 98
 
 Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000147690 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 NIP 584-03-01-427
 Kapitał zakładowy: 1 158 000 PLN
 

 
 
  
 
DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI
 
Region północ-zachód
Rafał Kamiński
tel. 608 503 520
 
Region południe-zachód
Konrad Rawski
tel. 730 350 700
 
Region południe-centrum
Piotr Iwański
tel. 608 097 333
 
 
 
Region północ-wschód
Wojciech Gaca
tel. 728 848 162
e-mail:  wg@ekofinn.pl
 
Region południe-wschód
Ireneusz Krukowski
tel. 792 330 350
e-mail:  ik@ekofinn.pl
 

 

 

 
  SERWIS

EKOFINN-POL sp. z o.o.
80-297 Banino, ul. Leśna 12
tel. 58 684 87 03
fax 58 684 99 98