ekofinn logo
Polski English Russian

MECHANICZNE oczyszczanie ścieków

Każdy proces oczyszczania ścieków wymaga na pewnym etapie zastosowania urządzeń oczyszczania mechanicznego. Z reguły są to urządzenia separujące części stałe (kraty, sita, piaskowniki), oddzielające tłuszcze czy lekkie zawiesiny (flotatory) bądź oczyszczające ścieki poprzez mikrofiltrację (SCRUFILTER®). EKOFINN-POL oferuje szeroki asortyment takich urządzeń ze szczególnym przeznaczeniem dla różnego rodzaju oczyszczalni przemysłowych oraz małych i średnich oczyszczalni komunalnych.

 

OFEROWANE PRODUKTY

  

Sitopiaskowniki typu SBP (z sitem bębnowym) i SSP (z sitem spiralnym) to zblokowane urządzenia łączące w sobie cechy sita i piaskownika. Sito bębnowe lub spiralne, w zależności od typu urządzenia, ma za zadanie oddzielenie od ścieków zanieczyszczeń większych od rozmiaru oczek sita. Piaskownik natomiast separuje zawiesiny mineralne.

 

Sita spiralne pionowe typu SPN i sita spiralne kanałowe typu SSK przeznaczone są do separacji skratek ze ścieków w procesie mechanicznego oczyszczania ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych.

  

Separator piasku typu SP służy do mechanicznego usuwania piasku i zanieczyszczeń stałych o ciężarze właściwym większym od oczyszczanych ścieków. 

 

Sito bębnowe typu FD służy do mechanicznego usuwania zanieczyszczeń stałych o wymiarach większych od prześwitu sita.

 

Praska do skratek typu PDS służy do odwadniania, kompresowania i transportowania zanieczyszczeń stałych usuniętych ze ścieków za pomocą krat lub sit.

 

Mikrofiltr SCRUFILTER® znajduje zastosowanie w procesie mikrofiltracji wody lub ścieków oczyszczonych, do usuwania zawiesin o wielkości cząstek zanieczyszczeń od 20 mikronów.

 

Flotator DAF jest zintegrowanym urządzeniem stosowanym w chemicznym i mechanicznym oczyszczaniu ścieków.