ekofinn logo
Polski English Russian
MECHANICZNE oczyszczanie ścieków »

Sita spiralne

Sita spiralne przeznaczone są do separacji skratek ze ścieków w procesie mechanicznego oczyszczania ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych.

W zależności od sposobu transportu ścieków dobiera się najbardziej optymalne rozwiązanie techniczne.

W przypadku grawitacyjnego przepływu ścieków w kanale, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie sita spiralnego kanałowego typu SSK.

Sito pionowe spiralne SPN stosuje się przy doprowadzeniu ścieków do urządzenia rurociągiem tłocznym.