ekofinn logo
Polski English Russian
Do pobrania

 Sito_FD_karta.pdf

Informacje podstawowe

EKOFINN-POL sp. z o. o.

ul. Leśna 12

80-297 Banino k/Gdańska

 

tel. 58 684 87 03
fax 58 684 99 98

e-mail: ekofinn@ekofinn.pl

MECHANICZNE oczyszczanie ścieków »

Sito bębnowe FD

Sito bębnowe typu FD służy do mechanicznego usuwania zanieczyszczeń stałych o wymiarach większych od prześwitu sita.

 

Sito bębnowe montowane jest bezpośrednio na kolektorze, którym przepływają ścieki komunalne lub przemysłowe. Zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są na zewnętrznej powierzchni perforowanego bębna.

Sito bębnowe montowane jest bezpośrednio na kolektorze tłocznym, którym przepływają ścieki komunalne lub przemysłowe. Ścieki wprowadzane są do komory wstępnej, gdzie następuje spowolnienie ich przepływu i równomierny rozdział na powierzchnię obracającego się cylindra sita szczelinowego. Zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są na zewnętrznej powierzchni sita.
Zanieczyszczenia usuwane są z powierzchni sita za pomocą skrobaka, skąd spadają grawitacyjnie do pojemnika na skratki lub do urządzenia prasującego w celu zmniejszenia ich objętości (Praska do skratek typu PDS). Po usunięciu zanieczyszczeń cylinder filtrujący jest płukany czystą wodą lub ściekiem oczyszczonym.
Urządzenie może być instalowane zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na wolnym powietrzu, gdyż opcjonalnie wyposażone jest w system grzewczy wraz z ociepleniem.
Sito bębnowe typu FD wykonane jest standardowo ze stali nierdzewnej AISI 304.
Sito może być sterowane automatycznie lub uruchamiane i zatrzymywane ręcznie.
 
 

Podstawowe paramerty

 

Przepustowość [m3/h]
 
 
FD 300
FD 600
FD 900
FD 1200
Szczelina sita [mm]
 
 
 
 
0,50
12
25
38
50
0,75
24
54
82
110
1,00
36
76
114
152
1,25
44
96
145
193
1,50
48
108
165
216
2,00
57
116
177
257
2,50
60
120
180
287
 
 
Wymiary  
 
FD 300
FD 600
FD 900
FD 1200
Wlot
DN 100
DN 200
DN 200
DN 250
Wylot
DN 200
DN 250
DN 250
DN 300
Przelew
DN 100
DN 150
DN 150
DN 150
Moc [kW]
0,18
0,18
0,18
0,18
Przyłącze wody płucz.
1”
1”
1”
1”
1200
1200
1200
1200
650
950
1250
1550
B1
300
600
900
1200
1800
1800
1800
1800
H1/L1
1050/ 150
1050/ 300
1050/ 450
1050/ 600
H2/L2
490/ 150
490/ 300
490/ 450
490/ 600
H3
1330
1330
1330
1330
    Wymiary podano w mm.