ekofinn logo
Polski English Russian
MECHANICZNE oczyszczanie ścieków »

Sitopiaskowniki

 

Proces oczyszczania ścieków rozpoczyna zazwyczaj etap oczyszczania mechanicznego, niezbędny zarówno w przypadku ścieków komunalnych jak i przemysłowych.
W procesie mechanicznego oczyszczania oddziela się zanieczyszczenia stałe (skratki) oraz piasek. W małych i średnich oczyszczalniach najwygodniej wykorzystać do tego celu nowoczesne, zintegrowane urządzenia jakimi są sitopiaskowniki. Zawierają one we wspólnej konstrukcji elementy sita oraz piaskowniki poziome. Pozwalają równocześnie na dodatkową obróbkę usuwanych zanieczyszczeń np. płukanie i zagęszczenie skratek czy płukanie oddzielanego piasku. Niekiedy wyposażane są w systemy usuwania tłuszczu.
W ofercie znajdują się dwa podstawowe typy sitopiaskowników: z sitem spiralnym (SSP) i sitem bębnowym (SBP).
Sitopiaskowniki z sitem spiralnym są od lat stosowane w praktyce krajowej. Pewną innowacją są sitopiaskowniki z sitem bębnowym, gdzie wyeliminowano częstą uciążliwość eksploatacyjną w postaci owijania się szmat czy sznurów wokół spirali.
Dla przepływów do 30 l/s oferowane są sitopiaskowniki z jednym przenośnikiem ślimakowym do piasku ( /1), a dla większych przepływów, z uwagi na niezbędne rozmiary piaskownika poziomego, z dwoma przenośnikami ( /2).
Każdy typ sitopiaskownika może być ocieplany i ogrzewany, co umożliwia instalację na wolnym powietrzu.