• PL
tło

wybierz urządzenie

liść

Oczyszczanie ścieków

Firma specjalizuje się w projektowaniu i budowie małych oczyszczalni gospodarczo-bytowych (do wielkości 2000 RLM) oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych. W ofercie znajdują się wszystkie najczęściej stosowane technologie od osadu czynnego do złóż biologicznych.

X
tło

wybierz urządzenie

liść

Oczyszczanie powietrza

Biofiltracja, dezodoryzacja i usuwanie odorów

Wysokie stężenia odorów zanieczyszczających powietrze mogą być poważnym problemem zdrowotnym. Jednakże nawet najmniejsza koncentracja odorów może stać się znaczącą uciążliwością. Rozwiązania firmy EKOFINN-POL pozwalają na całkowitą redukcję uciążliwych zapachów. W ofercie znajdują się takie technologie dezodoryzacji jak: biofiltracja, filtracja na węglach aktywnych, fotokatalityczne utlenianie odorów z zastosowaniem lamp UV oraz kombinacja wymienionych metod. Każde z urządzeń może być wyposażone w system monitoringu MONITEL®, odczyty stężenia gazów odorotwórczych online wraz z archiwizacją danych.

W celu ograniczenia emisji odorów proponujemy przekrycia zbiorników i kanałów wykonane z laminatów poliestrowo-szklanych.

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych czy gospodarczo-bytowych jest nieuchronnie związane z produkcją odorów. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku sortowni odpadów, kompostowni czy ferm zwierząt hodowlanych. Nieprzyjemne zapachy powstają w wyniku gromadzenia i przetwarzania odpadów, co jest naturalnym efektem ubocznym tych działań. W firmie Ekofinn-Pol przygotowaliśmy profesjonalne rozwiązania technologiczne, umożliwiające usuwanie odorów szybko i skutecznie. Dezodoryzacja może być przeprowadzona z pomocą biofiltracji, fotokatalizy czy filtracji z wykorzystaniem węgla aktywnego. Nasi Klienci mają do dyspozycji kilka opatentowanych systemów, których szczegółowy opis dostępny jest na stronie.

Zmysł węchu człowieka jest bardzo wrażliwy, dlatego już niewielka dawka nieprzyjemnego zapachu wywołuje poczucie dyskomfortu. Przebywanie w pobliżu miejsca, w którym stale unosi się przykry odór, jest niezalecane ze względów zdrowotnych. Regularny kontakt z zatrutym powietrzem może prowadzić do powstania groźnych chorób oraz zatruć. Poza omówionymi poniżej systemami dezodoryzacji polecamy także zastosowanie osłon na zbiorniki i kanały, które zostały wykonane z wysokiej klasy laminatów poliestrowo-szklanych. Dzięki nim emisja odorów będzie znacznie ograniczona.

Usuwanie odoru – biofiltracja

Jednym ze skutecznych sposobów usuwania uciążliwych odorów jest zastosowanie filtrów biologicznych. W Ekofinn-Pol proponujemy dwa innowacyjne systemy do biofiltracji. BIOWENT doskonale sprawdzi się do dezodoryzacji powietrza pochodzącego z oczyszczalni przemysłowych czy komunalnych. W produkcie zastosowano specjalny rodzaj złoża, który pozwala wyeliminować siarkowodór, amoniak, merkaptany, kwasy tłuszczowe i pozostałe związki chemiczne, które są odpowiedzialne za powstawanie nieprzyjemnego zapachu.

Drugim produktem przeznaczonym do biofiltracji jest system BIOROK. Jest to innowacyjny filtr biologiczny, w którym wykorzystano naturalny pumeks wulkaniczny. Dzięki temu rozwiązaniu czas eksploatacji prezentowanego urządzenia jest nieograniczony. Nadaje się do neutralizacji odorów z oczyszczalni komunalnych oraz przemysłowych, jest odporny na działanie niesprzyjających czynników atmosferycznych, a jego obsługa nie stanowi żadnego problemu. Dodatkową zaletą systemu jest kompaktowy rozmiar.

Dezodoryzacja – fotokataliza

W nowoczesnej dezodoryzacji wykorzystywane jest również zjawisko fotokatalicznego usuwania gazów złowonnych. Do oczyszczania powietrza z wykorzystaniem fotokatalizy polecamy nasz innowacyjny system PHOTOWENT. W trakcie pracy urządzenia w jego wnętrzu wydzielany jest ozon, który wchodzi w reakcję ze związkami wywołującymi powstanie odorów. W filtrach korzystających z fotokatalizy wykorzystywane są złoża katalizatora węglowego. W skład oferowanego przez nas zestawu wchodzą dodatkowo dedykowane lampy UV.

Sposób działania urządzenia jest bardzo prosty. W trakcie fotokatalizy zanieczyszczone powietrze przedostaje się przez komorę lamp UV, które produkują ozon o optymalnym stężeniu. Następnie dzięki wbudowanemu wentylatorowi mieszanina gazów odorotwórczych i ozonu przepływa przez komorę katalizatora. System PHOTOWENT zaprojektowano w taki sposób, aby czas kontaktu mieszaniny wystarczył do przeprowadzenia kompletnej dezodoryzacji. Dzięki temu substancje odorotwórcze zostają całkowicie usunięte, a do atmosfery nie przedostaje się nadmiar ozonu.

X
tło

wybierz urządzenie

liść

Technika próżni

Ekofinn-Pol jako autoryzowany przedstawiciel i serwis firmy ROBUSCHI® GD, dostarcza na rynek krajowy bogaty wybór rozwiązań próżniowych.

 

Przede wszystkim są to pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym RVS będące jednocześnie bazą dla szerokiego asortymentu produktów próżniowych firmy Robuschi (kompletne zespoły pompowe: KRVS, CRVS i LRVS), w zastosowaniach z zakresu zasysania gazów i par, bez ich zanieczyszczenia olejem, przy obniżonym zużyciu wody, niskim hałasie i minimalnych kosztach obsługi.

 

Uzupełnieniem oferty urządzeń próżniowych są dmuchawy wyporowe i sprężarki śrubowe (serie: RBS, RB-DV, ROBOX), oferujące wysokie przepływy gazu przy podciśnieniu do 100 mbar (a).

X
tło

wybierz urządzenie

liść

Gospodarka osadowa

Technologie higienizacji, granulacji i suszenia osadów.

Gospodarka osadowa, a zwłaszcza problematyka zagęszczania i odwadniania osadów komunalnych i przemysłowych jest od blisko 30 lat specjalnością firmy.
W ofercie znajdują się urządzenia do zagęszczania i odwadniania osadów, jak również do ich dalszego przetwarzania przy użyciu technologii higienizacji, granulacji lub suszenia.

X
tło

wybierz urządzenie

liść

Dmuchawy i sprężarki

Ekofinn-Pol jest autoryzowanym przedstawicielem i serwisem firmy Robuschi®, będącej częścią koncernu Gardner-Denver.

Oferta obejmuje szeroki zakres urządzeń do przesyłu powietrza pod niskim ciśnieniem. Przede wszystkim są to dmuchawy wyporowe RBS będące podstawowym elementem szerokiego asortymentu popularnych w Polsce agregatów ROBOX EVOLUTION oraz ich nowych wersji ROBOX LOBE.

Uzupełnieniem oferty są sprężarki śrubowe ROBOX SCREW.

X
tło

wybierz urządzenie

liść

Urządzenia mechaniczne

Mechaniczne oczyszczanie ścieków obejmuje separację piasku, usuwanie i prasowanie skratek oraz mikrofiltrację.

W ofercie znajdują się m.in. sitopiaskowniki, praski do skratek, mikrofiltry, płuczki do piasku oraz sita kanałowe i bębnowe. Ofertowana jest też szeroka gama przenośników ślimakowych i taśmowych.

X
Zobacz więcej: filtry banino | suszarnie osadów | biofiltracja | dmuchawy wyporowe | sprężarki śrubowe niskociśnieniowe | przekrycia zbiorników | biofiltry | skrubery | dmuchawa rotacyjna | dmuchawy roots’a | mikrofiltry | separatory piasku | sita bębnowe | sitopiaskownik | suszenie osadów | higienizacja osadów | prasa taśmowa do odwadniania osadów | prasa śrubowo-talerzowa | zagęszczanie osadów | filtr świecowy