• PL
tło
liść

Oczyszczanie ścieków

Firma specjalizuje się w projektowaniu i budowie małych oczyszczalni gospodarczo-bytowych (do wielkości 2000 RLM) oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych. W ofercie znajdują się wszystkie najczęściej stosowane technologie od osadu czynnego do złóż biologicznych.

X
tło
liść

Oczyszczanie powietrza

Wysokie stężenia odorów zanieczyszczających powietrze mogą być poważnym problemem zdrowotnym. Jednakże nawet najmniejsza koncentracja odorów może stać się znaczącą uciążliwością. Rozwiązania firmy EKOFINN-POL pozwalają na całkowitą redukcję uciążliwych zapachów. W ofercie znajdują się takie technologie dezodoryzacji jak: biofiltracja, filtracja na węglach aktywnych, fotokatalityczne utlenianie odorów z zastosowaniem lamp UV oraz kombinacja wymienionych metod. Każde z urządzeń może być wyposażone w system monitoringu MONITEL®, odczyty stężenia gazów odorotwórczych online wraz z archiwizacją danych.

W celu ograniczenia emisji odorów proponujemy przekrycia zbiorników i kanałów wykonane z laminatów poliestrowo-szklanych.

X
tło
liść

Technika próżni

Ekofinn-Pol jako autoryzowany przedstawiciel i serwis firmy ROBUSCHI® GD, dostarcza na rynek krajowy bogaty wybór rozwiązań próżniowych.

 

Przede wszystkim są to pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym RVS będące jednocześnie bazą dla szerokiego asortymentu produktów próżniowych firmy Robuschi (kompletne zespoły pompowe: KRVS, CRVS i LRVS), w zastosowaniach z zakresu zasysania gazów i par, bez ich zanieczyszczenia olejem, przy obniżonym zużyciu wody, niskim hałasie i minimalnych kosztach obsługi.

 

Uzupełnieniem oferty urządzeń próżniowych są dmuchawy wyporowe i sprężarki śrubowe (serie: RBS, RB-DV, ROBOX), oferujące wysokie przepływy gazu przy podciśnieniu do 100 mbar (a).

X
tło
liść

Gospodarka osadowa

Gospodarka osadowa, a zwłaszcza problematyka zagęszczania i odwadniania osadów komunalnych i przemysłowych jest od blisko 30 lat specjalnością firmy.
W ofercie znajdują się urządzenia do zagęszczania i odwadniania osadów, jak również do ich dalszego przetwarzania przy użyciu technologii higienizacji, granulacji lub suszenia.

X
tło
liść

Dmuchawy i sprężarki

Ekofinn-Pol jest autoryzowanym przedstawicielem i serwisem firmy Robuschi®, będącej częścią koncernu Gardner-Denver.

Oferta obejmuje szeroki zakres urządzeń do przesyłu powietrza pod niskim ciśnieniem. Przede wszystkim są to dmuchawy wyporowe RBS będące podstawowym elementem szerokiego asortymentu popularnych w Polsce agregatów ROBOX EVOLUTION oraz ich nowych wersji ROBOX LOBE.

Uzupełnieniem oferty są sprężarki śrubowe ROBOX SCREW.

X
tło
liść

Urządzenia mechaniczne

Mechaniczne oczyszczanie ścieków obejmuje separację piasku, usuwanie i prasowanie skratek oraz mikrofiltrację.

W ofercie znajdują się m.in. sitopiaskowniki, praski do skratek, mikrofiltry, płuczki do piasku oraz sita kanałowe i bębnowe. Ofertowana jest też szeroka gama przenośników ślimakowych i taśmowych.

X