• PL
tło

wybierz urządzenie

liść

Oczyszczanie ścieków

Firma specjalizuje się w projektowaniu i budowie małych oczyszczalni gospodarczo-bytowych (do wielkości 2000 RLM) oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych. W ofercie znajdują się wszystkie najczęściej stosowane technologie od osadu czynnego do złóż biologicznych. Wybierz z paska wyboru interesującą Cię technologię lub urządzenie.

X
tło

wybierz urządzenie

liść

Oczyszczanie powietrza

Wysokie stężenia odorów zanieczyszczających powietrze mogą być poważnym problemem zdrowotnym. Jednakże nawet najmniejsza koncentracja odorów może stać się znaczącą uciążliwością. Rozwiązania firmy EKOFINN-POL pozwalają na całkowitą redukcję uciążliwych zapachów. W ofercie znajdują się takie technologie dezodoryzacji jak: biofiltracja, filtracja na węglach aktywnych, fotokatalityczne utlenianie odorów z zastosowaniem lamp UV oraz kombinacja wymienionych metod. Każde z urządzeń może być wyposażone w system monitoringu MONITEL®, odczyty stężenia gazów odorotwórczych online wraz z archiwizacją danych. Uzupełnieniem oferty dezodoryzacji jest hermetyzacja zbiorników za pomocą przykryć wykonanych z estetycznego i trwałego laminatu poliestrowo-szklanego. Aby zapoznać się ze szczegółami proponowanych urządzeń kliknij w ikonę wyboru na pasku powyżej.

X
tło

wybierz urządzenie

liść

Technika próżni

Ekofinn-Pol jako wyłączny autoryzowany przedstawiciel i serwis firmy ROBUSCHI® w Polsce, dostarcza na rynek krajowy bogaty wybór rozwiązań próżniowych.

 

Korzystając z nowoczesnych systemów obróbki i najnowocześniejszych procesów produkcyjnych, firma Robuschi stale rozwija asortyment. Typoszereg dmuchaw i pomp podciśnieniowych Robuschi został opracowany zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami klientów i obejmuje szeroki zakres technologii, w tym pompy/dmuchawy rotacyjne, śrubowe i z pierścieniem cieczowym, pozwalających osiągnąć próżnię do 0,01 mbar(a) (dla układów 2-stopniowych), które mogą być stosowane właściwie we wszystkich branżach przemysłowych.

Przede wszystkim są to pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym RVS będące jednocześnie bazą dla szerokiego asortymentu produktów próżniowych firmy Robuschi (kompletne zespoły pompowe: KRVS, CRVS i LRVS), w zastosowaniach z zakresu zasysania gazów i par, bez ich zanieczyszczenia olejem, przy obniżonym zużyciu cieczy roboczej (np. wody), niskim hałasie i minimalnych kosztach obsługi.

Kolejną grupą urządzeń do wytwarzania podciśnienia firmy Robuschi są suche dmuchawy próżniowe (serie: RBS, RBS-AV, RB-DV, ROBOX LOBE i SCREW). W tej grupie, w ofercie firmy Robuschi, możemy wyróżnić dwa rodzaje konstrukcji. Pierwszą, od dawna szeroko stosowaną we wszelkiego rodzaju instalacjach transportu pneumatycznego podciśnieniowego, w tym odkurzania przemysłowego, w instalacjach wyparnych, czy w szeroko rozumianych instalacjach zasysania powietrza lub gazów, są dmuchawy wyporowe typu Roots’a. Oprócz wymienionych zastosowań, dmuchawy te są stosowane jako tzw. boostery próżni (RBS-AV) w instalacjach kilkustopniowych, gdzie pierwszym stopniem sprężania jest często pompa z pierścieniem cieczowym typu RVS. Drugą grupą, stosunkowo nową w ofercie firmy Robuschi, są sprężarki śrubowe działające jako urządzenia do wytwarzania podciśnienia, oferując jednocześnie niskie zużycie energii.

 

Podsumowując, stosując dmuchawy i pompy próżniowe możemy osiągać parametry przepływu do 10.000 m3/h gazu lub/i próżnię nawet do 0,01 mbar(a).

Urządzenia te mają zastosowanie we wszystkich branżach przemysłowych, począwszy od przetwórstwa spożywczego, przez chemię  i farmację, a skończywszy na energetyce zawodowej, czy górnictwie.

X
tło

wybierz urządzenie

liść

Gospodarka osadowa

Technologie odwadniania, higienizacji, granulacji i suszenia osadów.

Gospodarka osadowa, a zwłaszcza problematyka zagęszczania i odwadniania osadów komunalnych i przemysłowych jest od blisko 30 lat specjalnością firmy.
W ofercie znajdują się urządzenia do zagęszczania i odwadniania osadów, jak również do ich dalszego przetwarzania przy użyciu technologii higienizacji, granulacji czy suszenia.

X
tło

wybierz urządzenie

liść

Dmuchawy i sprężarki ROBUSCHI

Ekofinn-Pol jest wyłącznym autoryzowanym przedstawicielem i serwisem firmy Robuschi® w Polsce, będącej częścią koncernu Gardner-Denver/Ingersoll-Rand.

 

Oferta obejmuje szeroki zakres urządzeń Robuschi do przesyłu powietrza i gazów pod niskim ciśnieniem. Przede wszystkim są to dmuchawy wyporowe RBS typu Roots’a będące podstawowym elementem szerokiego asortymentu popularnych w Polsce agregatów ROBOX EVOLUTION oraz ich nowych wersji ROBOX LOBE, niskociśnieniowe sprężarki śrubowe, zwane także dmuchawami śrubowymi ROBOX SCREW, pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym RVS, a także najnowszą propozycję – innowacyjne i energooszczędne dmuchawy promieniowe (dmuchawy turbo) na łożyskach powietrznych..

X
tło

wybierz urządzenie

liść

Urządzenia mechaniczne

Mechaniczne oczyszczanie ścieków obejmuje separację piasku, usuwanie i prasowanie skratek oraz mikrofiltrację.

W ofercie znajdują się m.in. sitopiaskowniki, praski do skratek, mikrofiltry, płuczki do piasku oraz sita kanałowe i bębnowe. Oferowana jest też szeroka gama przenośników ślimakowych i taśmowych.

X