• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

System BIOWENT®

 

 

Filtr biologiczny do oczyszczania powietrza – biofiltr BIOWENT® przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń powietrza opuszczającego instalacje przemysłowe czy  komunalne. W ofercie typoszeregu są biofiltry z wypełnieniem organicznym dla przepływu powietrza w zakresie od 100 do 8000 m³/h.

X