• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

System BIOWENT

Oferujemy nowoczesny filtr biologiczny służący do dezodoryzacji w instalacjach przemysłowych i komunalnych. Biofiltracja powietrza przepływającego w zakresie od 100 do 8000 m³/h jest możliwa dzięki unikatowej konstrukcji urządzenia przeznaczonego do usuwania związków organicznych i nieorganicznych, między innymi merkaptanów, siarkowodoru czy amoniaku. Dzięki temu możliwe jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się intensywnych, bardzo nieprzyjemnych zapachów, charakterystycznych dla pracy przepompowni, w oczyszczalniach ścieków, systemach kanalizacji czy zakładach przemysłowych. Zastosowanie biofiltra ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego oraz samopoczucie okolicznych mieszkańców.

 

Wśród najważniejszych atutów biofiltra BIOWENT® należy wskazać wygodę użytkowania, ponieważ urządzenie nie wymaga stałej obsługi, a jego działanie jest w dużej mierze zautomatyzowane, również jeśli chodzi o wykonywanie niezbędnych pomiarów parametrów powietrza. Oferowane przez nas wyposażenie jest odporne na działanie czynników atmosferycznych i pracuje bez zarzutu przez 365 dni w roku.

 

Jedna z zalet biofiltra BIOWENT® polega na tym, że neutralizuje emisję nieprzyjemnych zapachów w naturalny sposób, a wymiana złoża lub jego regeneracja jest konieczna zwykle nie częściej niż co 5 lat. Zużyte złoże biologiczne można wykorzystać jako wsad do kompostowni i nie stanowi ono wtórnego zanieczyszczenia środowiska.

 

Proces oczyszczania w urządzeniu BIOWENT® polega przede wszystkim na wytworzeniu naturalnych warunków do rozwoju mikroorganizmów na złożu biologicznym, jakim jest zazwyczaj odpowiednio skomponowana mieszanina zrębków i korzeni drzew liściastych. Niezbędne jest systematyczne i intensywne nawilżanie tego złoża oraz zaszczepienie go odpowiednimi mikroorganizmami jak również dozowanie pożywek właściwych dla ich rozwoju. Sama konstrukcja urządzenia jest nieskomplikowana i w skrócie można przyjąć, że składa się z wentylatora, systemu automatycznego nawilżania i dozowania pożywek oraz złoża biologicznego. Sterowanie polega na ciągłym pomiarze temperatury i ciśnienia złoża, aby zapobiec niekorzystnym warunkom rozwoju dla mikroflory. Zajmując się tą technologią od ponad 20 lat posiadamy duże doświadczenie w oczyszczaniu gazów trudnych i obarczonych dużym ładunkiem zanieczyszczeń. Oferujemy również stały pomiar on-line typowych gazów odorotwórczych (siarkowodór i amomniak) na wlocie i wylocie z urządzenia.

 

Skontaktuj się z naszą firmą, jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat działania i możliwości systemu biofiltracyjnego BIOWENT®. Obejrzyj filmik pokazujący szczegóły działania biofiltra klikając na ikonę kamerki na pasku wyboru.

X