• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

System CANDLECARB®

Filtr do oczyszczania powietrza – CANDLECARB® jest urządzeniem przeznaczonym do adsorpcji zanieczyszczeń gazowych na węglu aktywnym. Sorbent w tym filtrze jest umieszczony w kolumnach (świecach), dzięki czemu opory powietrza podczas przepływu przez złoże są znikome.

 

Oferta obejmuje jedno, dwu oraz trzystopniowe systemy dedykowane do neutralizacji typowych gazów odorotwórczych. Wydajność typoszeregu urządzeń obejmuje zakres przepływu powietrza od 500 do 30000 m3/h.

X