• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

System CARBOWENT

Typoszereg urządzeń CARBOWENT znajduje zastosowanie w skutecznej neutralizacji odorów. Filtr ma za zadanie oczyszczać powietrze z zanieczyszczeń gazowych. System składa się z instalacji adsorpcyjnej, która zawiera sorbenty chemiczne, w tym węgle aktywne dobierane indywidualnie do danej aplikacji. W zależności od rodzaju obiektu stosowane są węgle impregnowane, katalityczne lub ogólnego zastosowania. Na powierzchni sorbentu zewnątrz, jak i wewnątrz granulek zostają wydzielone i są zatrzymywane składniki przepływającego gazu. Czas neutralizacji zależny jest od składu gazu i zawartości w nim zanieczyszczeń. Przed filtracją na węglu gaz powinien być mechanicznie odpylony i pozbawiony kropel cieczy, by zwiększyć skuteczność działania samego adsorbenta.

 

Typoszereg filtrów węglowych CARBOWENT w ofercie firmy EKOFINN-POL obejmuje zakres wydajności od 400 do 12000 m3/h, jednak na życzenie użytkownika możemy przygotować indywidualną ofertę na system o większej wydajności.

 

System CARBOWENT wyposażany jest standardowo w filtr mechaniczny, odkraplacz, wentylator i komorę z węglem aktywnym. Usuwanie odorów w urządzeniu jest niezwykle skuteczne. Sprawność wynosi niemalże 100%. Proces trwa do momentu wysycenia złoża węgla. Zużyty wkład powinien ulec utylizacji i zostać zastąpiony nowym, co w przypadku systemu CARBOWENT jest niezwykle proste do wykonania. Praca urządzenia jest zautomatyzowana i kontrolowana systemem sterowania stanowiącym integralny element wyposażenia filtra. Parametrami mierzonymi podczas pracy są temperatura procesu i ciśnienie na złożu. System może być wyposażony w układ pomiaru gazów odorotwórczych on-line na wlocie i wylocie.

X