• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

System CARBOWENT

System CARBOWENT

Typoszereg urządzeń CARBOWENT znajduje zastosowanie w skutecznej neutralizacji odorów. Filtr ma za zadanie oczyszczać powietrze z zanieczyszczeń gazowych. System składa się z instalacji adsorpcyjnej, która zawiera sorbenty chemiczne, w tym węgiel aktywny. W zależności od aplikacji stosowane są węgle impregnowane, katalityczne lub ogólnego zastosowania. Na powierzchni adsorbentu zewnątrz, jak i wewnątrz granulek zostają wydzielone i są zatrzymywane składniki przepływającego gazu. Czas neutralizacji zależny jest od składu gazu i zawartości w nim zanieczyszczeń. Przed filtracją na węglu gaz powinien być mechanicznie odpylony i pozbawiony kropel cieczy, by zwiększyć skuteczność działania samego adsorbenta.

System CARBOWENT wyposażany jest standardowo w filtr mechaniczny, odkraplacz, wentylator i komorę z węglem aktywnym. Usuwanie odorów w urządzeniu jest niezwykle skuteczne. Sprawność wynosi niemalże 100%. Proces trwa do momentu wysycenia złoża węgla. Zużyty wkład powinien ulec utylizacji i zostać zastąpiony nowym, co w przypadku systemu CARBOWENT jest niezwykle proste do wykonania. Praca urządzenia jest zautomatyzowana i kontrolowana automatycznie. Parametrami mierzonymi podczas pracy są temperatura procesu, ciśnienie na złożu jak również system może być wyposażony w układ pomiaru gazów odorotwórczych on-line na wlocie i wylocie.

X
Zobacz więcej: filtry banino | suszarnie osadów | biofiltracja | dmuchawy wyporowe | sprężarki śrubowe niskociśnieniowe | przekrycia zbiorników | biofiltry | skrubery | dmuchawa rotacyjna | dmuchawy roots’a | mikrofiltry | separatory piasku | sita bębnowe | sitopiaskownik | suszenie osadów | higienizacja osadów | prasa taśmowa do odwadniania osadów | prasa śrubowo-talerzowa | zagęszczanie osadów | filtr świecowy