• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

System PHOTOWENT

Problem odorów powinien być rozwiązywany ze względu na szkodliwość gazów odorotwórczych i normy środowiskowe, które nie mogą być przekraczane również w tym zakresie. Niebagatelnym powodem jest także uciążliwość zapachowa odorów dla otoczenia. W celu neutralizacji odorów dobrym rozwiązaniem jest fotokataliza, na zasadzie której działa oferowany przez nas filtr wyposażony w lampy UV – system PHOTOWENT®. Podczas pracy w urządzeniu wytwarzany jest ozon, który miesza się z przepływającym gazem w komorze lamp. Ozon następnie reaguje z gazami odorotwórczymi w komorze katalizatora. Węgiel aktywny użyty jako katalizator służy w tym przypadku jako miejsce zachodzenia reakcji utleniania. Pozwala to na uzyskanie znacznych oszczędności związanych ze zużywaniem się węgla podczas eksploatacji urządzenia.

 

Gazowe substancje odorotwórcze są zasysane z wentylowanego obiektu przez wentylator o odpowiedniej wydajności dostosowanej do zaprojektowanej krotności wymiany powietrza. Na drodze gazu w urządzeniu znajduje się filtr wyłapujący zanieczyszczenia stałe, komora lamp UV, w której wytwarzany jest ozon oraz komora katalizatora jakim jest zazwyczaj specjalnie spreparowany węgiel aktywny. Utleniane na skutek reakcji chemicznej substancji gazowych z ozonem prowadzi do neutralnych zapachowo związków. Szybkość i czas reakcji są odpowiednio zaprojektowane pod względem ilości wentylowanego powietrza. Nie istnieje przy tym zagrożenie przedostania się ozonu na zewnątrz urządzenia ponieważ jego stężenie utrzymywane jest tylko w takim zakresie, aby skutecznie wyeliminować gazowe zanieczyszczenia powietrza z przepływającego strumienia. Cały proces jest całkowicie zautomatyzowany. Eksploatacja filtra PHOTOWENT jest korzystna ekonomicznie w porównaniu do standardowych rozwiązań wykorzystujących węgle aktywne ponieważ w tym przypadku sorbent jest wykorzystywany przede wszystkim jako katalizator reakcji utleniania. W związku z tym węgiel aktywny wykazuje kilkukrotnie większą trwałość od złóż adsorpcyjnych zastosowanych w takiej samej aplikacji. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenie w stosunku do jego przepustowości.

 

Filtr fotokatalityczny PHOTOWENT najlepiej sprawdza się w obiektach zamkniętych lecz ma również zastosowanie na otwartym powietrzu. Skuteczność dezodoryzacji można mierzyć za pomocą unikatowego systemu pomiaru gazów odorotwórczych on-line i monitorować je zdalnie za pomocą systemu MONITEL.

X