• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

System PHOTOWENT

System PHOTOWENT

Problem odorów powinien być rozwiązywany ze względu na szkodliwość gazów odorotwórczych i normy środowiskowe, które nie mogą być przekraczane w tym zakresie. Niebagatelnym powodem jest również uciążliwość zapachowa odorów dla otoczenia. Do celu ich neutralizacji można zastosować filtr wyposażony w lampy UV systemu PHOTOWENT.  Podczas pracy w urządzeniu wytwarzany jest ozon, który miesza się z przepływającym gazem w komorze lamp. Ozon następnie reaguje z gazami odorotwórczymi w komorze katalizatora. Węgiel aktywny użyty jako katalizator służy w tym przypadku jako miejsce zachodzenia reakcji utleniania. Pozwala to na uzyskanie znacznych oszczędności związanych z zużywaniem się węgla podczas eksploatacji urządzenia.

Gazowe substancje odorotwórcze są utleniane do neutralnych zapachowo związków. Szybkość i czas reakcji są odpowiednio dobierane do potrzeb danej aplikacji. Nie istnieje przy tym zagrożenie przedostania się ozonu na zewnątrz urządzenia ponieważ jego stężenie utrzymywane jest tylko w takim zakresie aby skutecznie wyeliminować gazowe zanieczyszczenia powietrza ze przepływającego strumienia. Cały proces jest zautomatyzowany. Eksploatacja filtra PHOTOWENT jest korzystna ekonomicznie. Lampy UV nie muszą być wymieniane częściej niż raz w roku. Katalizator węglowy wykazuje kilkukrotnie większą trwałość od złóż adsorpcyjnych zastosowanych w takiej samej aplkiacji.

X
Zobacz więcej: filtry banino | suszarnie osadów | biofiltracja | dmuchawy wyporowe | sprężarki śrubowe niskociśnieniowe | przekrycia zbiorników | biofiltry | skrubery | dmuchawa rotacyjna | dmuchawy roots’a | mikrofiltry | separatory piasku | sita bębnowe | sitopiaskownik | suszenie osadów | higienizacja osadów | prasa taśmowa do odwadniania osadów | prasa śrubowo-talerzowa | zagęszczanie osadów | filtr świecowy