• PL
tło
liść

System PHOTOWENT®

 

 

Urządzenie do oczyszczania powietrza PHOTOWENT® wykorzystuje proces fotokatalitycznego utleniania gazów złowonnych. Urządzenia wyposażone są w dedykowane lampy UV oraz złoże katalizatora. Przepustowość typoszeregu wynosi od 500 do 12000 m³/h.

X