• PL
tło
liść

System SCRUWENT®

 

 

Absorber SCRUWENT® przeznaczony jest do absorpcji substancji gazowych w wodzie przepływającej przez wypełnienie kolumny absorpcyjnej i ich neutralizacji za pomocą reagentów chemicznych.
Oferujemy absorbery dedykowane każdorazowo do parametrów i ilości gazów złowonnych pochodzących z instalacji zarówno komunalnych jak i przemysłowych.

X