• PL
tło
liść

Flotacja DAF

 

 

Oczyszczanie ścieków przemysłowych obejmuje separację zawiesin na sitach, koagulację i flokulację zanieczyszczeń oraz ich usuwanie w procesie flotacji drobnopęcherzykowej DAF. Proponujemy również mikrosita do odzysku wody procesowej. Oferta skierowana jest do wszystkich gałęzi przemysłu, a w szczególności przemysłu spożywczego i przetwórczego.

X