• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Flotacja DAF

Flotacja DAF

 

Jednym z podstawowych sposobów wstępnego oczyszczania ścieków jest flotacja. Ten proces polega na wykorzystaniu wynoszenia zawiesin lekkich oraz niektórych cieczy na powierzchnię ścieków. Ostatecznym efektem procesu jest klarowna ciecz oraz szlam flotacyjny, czyli rodzaj osadu, który po zebraniu z powierzchni można stosunkowo łatwo usunąć i poddać odwodnieniu na prasie taśmowej. Charakterystyczny kożuch formujący się na powierzchni ścieków to efekt właściwej koagulacji i flokulacji. Jej celem jest wytrącenie z cieczy nierozpuszczalnych aglomeratów cząstek stałych. Dzięki specjalistycznym urządzeniom oraz substancjom chemicznym doprowadza się do łączenia cząsteczek w unoszącą się ku górze lekką zawiesinę. Następnie w górnej warstwie dochodzi do odseparowania szlamu. W naturalnych warunkach odbywa się to bardzo wolno, jednak istnieje sprawdzony sposób przyspieszenia tego procesu.

 

Na czym polega flotacja DAF – odwadnianie osadów?

 

Przede wszystkim ścieki należy poddać działaniu odpowiednich chemikaliów w reaktorze przed zbiornikiem flotatora. Substancje te są zazwyczaj długołańcuchowymi polimerami, które łączą się ze związkami rozpuszczonymi w ściekach w łatwe do wytrącenia i oddzielenia od cieczy aglomeraty. Opuszczając reaktor (flokulator rurowy będący elementem układu flotacji) wytrącone zawiesiny chcą samoistnie wypłynąć ku górze ponieważ są lżejsze od wody. Aby zintensyfikować proces wypływania zawiesin i ich zagęszczenia do postaci łatwo usuwalnego szlamu wprowadza się do reaktora recyrkulowane ścieki oczyszczone nasycone mikrobąbelkami powietrza. Za proces nasycania cieczy powietrzem odpowiedzialna jest wysokowydajna pompa kawitacyjna będąca na standardowym wyposażeniu naszego układu. DAF to skrót od angielskiego Dissolved Air Flotation definiujący technologię zastosowaną w przypadku naszego rozwiązania. Po połączeniu wody saturowanej i ścieków z wytrąconymi aglomeratami zanieczyszczeń i wprowadzeniu takiej mieszaniny do komory flotatora można w bardzo łatwy i skuteczny sposób zebrać z powierzchni górnej szlam do oddzielnej komory i dalej przepompować go w celu odwodnienia.

 

Co uzyskujemy w wyniku flotacji DAF?

 

Po procesie oczyszczania mechaniczno – chemicznego z zastosowaniem flotatora DAF ścieki osiągają parametry zazwyczaj pozwalające na wprowadzenie ich do kanalizacji. Czasami jest to już całkowicie klarowna ciecz zabarwiona jedynie substancjami, których nie da się już wytrącić za pomocą dostępnych chemikaliów. Jeżeli jednak potrzebujemy dalszej obróbki ścieków do parametrów wody technologicznej nie pozostaje nam nic innego jak zaprojektowanie w pełni wymiarowej biologicznej oczyszczalni ścieków wyposażonej w urządzenia z naszej oferty takie jak na przykład dmuchawy czy mikrosita. Szlam poflotacyjny możemy poddać dalszemu odwadnianiu z zastosowaniem jednej z proponowanych pras (prasa taśmowa lub prasa śrubowa) albo wirówki dekantacyjnej.

X
Zobacz więcej: filtry banino | suszarnie osadów | biofiltracja | dmuchawy wyporowe | sprężarki śrubowe niskociśnieniowe | przekrycia zbiorników | biofiltry | skrubery | dmuchawa rotacyjna | dmuchawy roots’a | mikrofiltry | separatory piasku | sita bębnowe | sitopiaskownik | suszenie osadów | higienizacja osadów | prasa taśmowa do odwadniania osadów | prasa śrubowo-talerzowa | zagęszczanie osadów | filtr świecowy