• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

System BIOCLERE®

Biologiczne oczyszczalnie ścieków, które reprezentuje system BIOCLERE®, cieszą się niezmienną od trzydziestu lat popularnością i uznaniem ze względu na niezawodność, energooszczędność i nieskomplikowaną obsługę. W samej Polsce zostało zainstalowanych i uruchomionych niemal tysiąc tego typu oczyszczalni. System BIOCLERE® może być wykorzystywany w miejscowościach od stu do tysiąca mieszkańców, osiedlach mieszkaniowych, lokalach usługowych, szkołach, szpitalach, ośrodkach wypoczynkowych itp. Prawidłowe użytkowanie gwarantuje bezawaryjność przez wiele lat. Kolejną zaletą jest prosta eksploatacja. Można powiedzieć, że w warunkach standardowych jest to najbardziej bezobsługowa technologia z wszystkich proponowanych w naszej ofercie.Oczyszczanie odbywa się na złożu zraszanym, które stanowią specjalnie zaprojektowane pod względem powierzchni aktywnej i przepuszczalności kształtki HUFO. System pomp rozprowadza ścieki po górnej warstwie wypełnienia, przez które ciecz spływa grawitacyjnie w dół natleniając się przy tym w sposób naturalny poprzez stały kontakt z powietrzem. Kształtki znajdują się w kolumnie ponad poziomem przepływających ścieków. W ten sposób mikroorganizmy porastające powierzchnię kształtek, nawet przy braku zraszania wywołanym na przykład przerwą w dostawie energii elektrycznej nie obumrą, gdyż będą cały czas natleniane.Nie potrzeba dużych nakładów finansowych, by oczyszczalnia ścieków BIOCLERE ® mogła sprawnie działać. Niskie koszty montażu i eksploatacji, a także zupełna neutralność zapachowa i odporność na zmiany temperatury, przemawiają na korzyść zastosowania tego rozwiązania. Ścieki po oczyszczeniu zostają odprowadzone do otwartych cieków wodnych, istniejących zbiorników wodnych, gruntu, lub kanalizacji. Korzystając z technologii złoża biologicznego zraszanego, uzyskuje się parametry spełniające wysokie normy ochrony środowiska.

X