• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

System SBR

System SBR

System SBR, czyli sekwencyjny reaktor biologiczny odznacza się wysoką skutecznością oraz pełną automatyzacją procesu oczyszczania ścieków. Oczyszczalnie ścieków SBR są wykorzystywane przede wszystkim w branży komunalnej, jednakże odpowiednio dobrane i zaprojektowane mogą skutecznie mierzyć się nawet z najtrudniejszymi ściekami przemysłowymi. Metoda działania oczyszczalni SBR opiera się o proces prowadzony w kilku cyklicznie powtarzających się fazach, w jednym zbiorniku reaktora. Prawidłowo przebiegająca reakcja biochemiczna sprowadza do odpowiedniego czasu kontaktu i kontroli ilości osadu czynnego. Jeden cykl oczyszczania zajmuje zazwyczaj od 6 do 8 godzin. Podczas jego trwania ma miejsce:

  • Napełnianie reaktora surowymi ściekami wstępnie oczyszczonymi mechaniczne.
  • Beztlenowy proces denitryfikacji podczas mieszania surowych ścieków z zawartością reaktora.
  • Tlenowy proces nitryfikacji podczas napowietrzania reaktora za pomocą dmuchaw i rusztów napowietrzających.
  • Chemiczne wytrącanie fosforanów na zasadzie koagulacji.
  • Odpompowanie osadu nadmiernego oraz wytrąconych fosforanów.
  • Odprowadzenie ścieków oczyszczonych na zewnątrz układu.

Oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika, czyli cieków wodnych, rowów melioracyjnych, zbiorników przepływowych lub są rozsączane w gruncie, a część recyrkulowana jest do pierwszej komory oczyszczania. System SBR przewidziany jest dla ścieków trudnych, w szczególności wówczas, gdy konieczne są do usunięcia tzw. biogeny czyli związki azotu i fosforu. Wymaga stałej opieki eksploatacyjnej i wiedzy technologicznej z zakresu pracy z osadem czynnym. Jednakże wytrawnemu operatorowi dostarczy wielu możliwości w rozwiązywaniu wymagających problemów na każdej oczyszczalni ścieków. 

X
Zobacz więcej: filtry banino | suszarnie osadów | biofiltracja | dmuchawy wyporowe | sprężarki śrubowe niskociśnieniowe | przekrycia zbiorników | biofiltry | skrubery | dmuchawa rotacyjna | dmuchawy roots’a | mikrofiltry | separatory piasku | sita bębnowe | sitopiaskownik | suszenie osadów | higienizacja osadów | prasa taśmowa do odwadniania osadów | prasa śrubowo-talerzowa | zagęszczanie osadów | filtr świecowy