• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Złoża zanurzone

 

 

Napowietrzane złoża zanurzone łączą technologię złóż biologicznych z osadem czynnym. Dzięki temu przy umiejętnej obsłudze można osiągnąć bardzo dużą sprawność oczyszczalni przy jednoczesnej odporności na zmieniające się ilości i parametry ścieków dopływających. W odróżnieniu od technologii przepływowych, dzięki immobilizacji masy biologicznej, nie występuje tu zjawisko wypłukiwania osadu.

X