• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Złoża zanurzone

 

 

Napowietrzane złoża zanurzone łączą technologię złóż biologicznych z osadem czynnym. Dzięki temu przy umiejętnej obsłudze można osiągnąć bardzo dużą sprawność oczyszczalni przy jednoczesnej odporności na zmieniające się ilości i parametry ścieków dopływających. W odróżnieniu od technologii przepływowych, dzięki immobilizacji masy biologicznej, nie występuje tu zjawisko wypłukiwania osadu.

X
Zobacz więcej: filtry banino | suszarnie osadów | biofiltracja | dmuchawy wyporowe | sprężarki śrubowe niskociśnieniowe | przekrycia zbiorników | biofiltry | skrubery | dmuchawa rotacyjna | dmuchawy roots’a | mikrofiltry | separatory piasku | sita bębnowe | sitopiaskownik | suszenie osadów | higienizacja osadów | prasa taśmowa do odwadniania osadów | prasa śrubowo-talerzowa | zagęszczanie osadów