• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Separatory piasku

Separatory piasku

 

Piaskownik to element typoszeregu urządzeń zintegrowanych w kompleksie oczyszczalni ścieków, który odpowiada za ostatni etap mechanicznej separacji frakcji stałej zanieczyszczeń dopływających ze ściekami. Separatory piasku działają na zasadzie sedymentacji. Trafiają do nich ścieki pozbawione największych stałych elementów, które należy usunąć na sitach podczas wstępnego oczyszczania. Do piaskowników dociera mieszanina cieczy z piaskiem, z której na skutek działania sił grawitacji następuje trwałe oddzielenie mineralnych drobin od wody. Tak oczyszczone ścieki trafiają dalej do czyszczenia chemicznego lub biologicznego. Separacja piasku odbywa się w specjalnie wyprofilowanych korytach wyposażonych w przenośniki ślimakowe do odprowadzania piasku. 

 

Separacja piasku

 

Zasada działania piaskownika sprowadza się do zatrzymania i odprowadzenia piasku ze wstępnie podczyszczonych ścieków, tak by do dalszej obróbki trafiła woda ściekowa z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami, które w dalszym ciągu będą poddawane obróbce chemicznej w przypadku ścieków przemysłowych lub biologicznej w przypadku ścieków komunalnych. Separatory tworzą przestrzeń, w której mieszanina wprowadzona króćcem wlotowym na szczycie korpusu uspokaja swój przepływ, dzięki czemu drobinki mineralne siłą grawitacji opadają na dno. Kluczem do powodzenia separacji jest uzyskanie równowagi dynamicznej pomiędzy prędkością opadania cząstki, a prędkości z jaką przepływa ona wzdłuż koryta. Służy do tego specjalna przegroda, uniemożliwiająca zarówno cofnięcie się piasku do części wlotowej, jak i odpływ częścią wylotową. Wytrącone cząstki ewakuowane są z wnętrza piaskownika za pomocą przenośnika ślimakowego, który po drodze dzięki grawitacyjnemu odciekowi skutecznie odwadnia piasek z pozostającej w nim cieczy.

 

Skuteczne płukanie piasku

 

Interesującą opcję dalszej obróbki piasku po piaskowniku wnosi wirowa płuczka piasku WPP.  Dzięki oryginalnemu rozwiązaniu do szerokiego leja wprowadzany jest piasek bezpośrednio z piaskownika. Rozwiązanie opiera się na intensywnym ruchu wirowym wewnątrz płuczki i jednoczesnym wielokrotnym doprowadzeniu czystej wody lub ścieków oczyszczonych wraz z okresowym przedmuchem powietrza ze sprężarki. Wielokrotne zadanie pulpy piaskowej czystą wodą wypłukuje  z niej cząstki organiczne uzyskując żądaną czystość piasku. Proces prowadzony jest w pełni automatycznie, woda z wypłukaną materią organiczną odprowadzana jest do kanalizacji, a wypłukany piasek może być składowany na wysypiskach.

 

Separacja piasku – czyszczenie mechaniczne

 

Nasze urządzenia charakteryzuje prosta, ale niezwykle efektywna konstrukcja, gwarantująca stuprocentowe oddzielenie wody od frakcji mineralnej. Separatory piasku mogą być wyposażone w zgarniacze substancji flotujących na powierzchnię koryta oraz w układy przedmuchiwania pulpy piaskowej powietrzem. W połączeniu z sitem bębnowym można stworzyć mały ciąg technologiczny, wystarczający do obsługi obiektu nie wymagającego oczyszczania biologicznego dla niewielkiej produkcji ścieków, które można skutecznie oczyścić mechanicznie i przygotować do ewakuacji kanalizacją lub taborem asenizacyjnym.

X