• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Sita bębnowe

Sita bębnowe

 

Proces oczyszczania ścieków rozpoczyna się od separacji frakcji największych zanieczyszczeń, które należy oddzielić od reszty cieczy na specjalnych sitach. W ciągu urządzeń służących do oczyszczania można umieścić nieskomplikowane i wydajne bębnowe urządzenia filtrujące, które charakteryzuje odporność na zanieczyszczenia włókniste, worki plastikowe lub szmaty i sznurki. Mogą one pracować nieprzerwanie, skutecznie oddzielając i odsączając większość zebranych odpadów. Sito bębnowe z naszej oferty zawiera szereg udogodnień, które ułatwiają obsługę i pozwalają odseparować jeszcze większe ilości odpadów. Ich prawidłowe działanie wymaga ciągłego płukania i usuwania frakcji stałej na zewnątrz.

 

Sita bębnowe typu FD

 

Zastosowanie najlepszych technologii umożliwia podłączenie sit bębnowych do innych urządzeń w jednym zintegrowanym systemie. Mogą to być na przykład prasy do skratek lub piaskowniki, do których po wstępnym filtrowaniu będą odprowadzone mechanicznie podczyszczone ścieki. Następnie można je będzie poddać procesom oczyszczania chemicznego i biologicznego. Jednak prawidłowy przebieg ostatnich etapów oczyszczania ścieków wymaga przeprowadzenia separacji na sitach podczas wstępnego podczyszczania. Elementy bębnowe typu FD wykonujemy ze stali nierdzewnej AISI 304. W zależności od potrzeb mogą może być uruchamiane automatycznie w ciągu oczyszczalni bądź sterowane ręcznie.

 

Jak działają sita bębnowe?

 

Zasada działania sit bębnowych jest stosunkowo prosta i nie wymaga większej ingerencji podczas eksploatacji. Ścieki kierują się do komory dolotowej, skąd są równomiernie doprowadzone na zewnętrzną powierzchnię cylindrycznego filtra zatrzymującego skratki.  Bęben zaopatrzony jest w szczeliny o deklarowanym przez użytkownika prześwicie. Na jego zewnętrznej powierzchni zatrzymywane są zanieczyszczenia stałe większe od szczelin, którymi opuszcza urządzenie oczyszczona woda. Z powierzchni bębna skratki usuwa specjalny plastikowy skrobak. Skratki są odprowadzane na zewnątrz do dalszej obróbki przeważnie w dołączonej do sita bębnowego prasce do skratek wyciskającej z nich wodą. Można również zamontować w tym miejscu pojemnik na stałe resztki lub przenośnik ślimakowy transportujący skratki w inne miejsce. Same sita bębnowe są płukane wodą lub – przy odpowiednim rozprowadzeniu ciągu – ściekiem oczyszczonym, by zapobiec niedrożności podczas ciągłej eksploatacji. To zdecydowanie najbardziej skuteczny sposób na pierwszy etap mechanicznej obróbki ścieku.

 

Skuteczne usuwanie większych zanieczyszczeń dzięki sitom bębnowym

 

Jeśli chodzi o mechaniczne oczyszczanie ścieków, rodzaj zastosowanych urządzeń cedzących warunkuje szybkie i skuteczne oczyszczanie, które wyraża się w parametrach dotyczących przepustowości. Typoszereg naszych sit bębnowych ma wydajność od 12 do 2000 m3 na godzinę, co w przypadku większości oczyszczalni przemysłowych i komunalnych pokrywa zapotrzebowanie klientów. Niezawodność konstrukcji przejawia się również w skuteczności oczyszczania – urządzenia z naszej oferty wyłapują wszystkie zanieczyszczenia większe rozmiarami od mineralnych drobin, które można usunąć w piaskownikach. Sprawia to, że wstępne przygotowanie do dalszej selekcji frakcji nie powinno zakłócić złożonego procesu utylizacji ścieków. Stawiamy na jakość i niezawodność naszych produktów, gdyż dzięki temu cała instalacja będzie mogła działać z maksymalną wydajnością. 

sito bębnowe typu FD
X