• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Sita kanałowe

Urządzenie stosowane jest na początku procesu oczyszczania ścieków do usuwania zanieczyszczeń stałych, które mają wymiary większe niż prześwit sita. Działanie sita kanałowego jest oparte na przepływie ścieków przez perforowaną komorę kosza wlotowego, w którym porusza się przenośnik ślimakowy. W koszu zatrzymywane są skratki podczas cedzenia cieczy przez perforację kosza. Przenośnik ślimakowy wyprowadza skratki z kosza i jednocześnie prasuje je w celu zminimalizowania zawartości wody i zmniejszenia gabarytów usuwanych nieczystości. Sito kanałowe montowane jest w otwartych kanałach przepływowych oraz niekiedy wbudowywane jest w istniejące instalacje technologiczne, na oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych.

 

Rozmiary sit kanałowych dopasowywane są do rozmiarów istniejącego kanału oraz przepływu ścieków. Sito wykonuje wstępną pracę na oczyszczalni ścieków przy wyłapywaniu zanieczyszczeń stałych przed poddaniem ich dalszym procesom, w tym oczyszczaniu biologicznemu. Przede wszystkim zapobiega się w ten sposób uszkodzeniom urządzeń w ciągu technologicznym oczyszczalni ‒ pomp, systemów napowietrzających itp. Tak jak wspomniano powyżej ścieki przepływają przez perforowany kosz sita. Wielkość prześwitu jest indywidualnie dobierana do danej aplikacji i potrzeb użytkownika. Transport skratek na zewnątrz odbywa się z użyciem przenośnika ślimakowego wyposażonego w strefę odwadniającą. Zagęszczone w ten sposób skratki wypadają do podstawionych kontenerów lub innych pojemników i są wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. Eksploatacja sita jest całkowicie zautomatyzowana i nie wymaga stałej obsługi.

X