• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Sita kanałowe

 

 

Sito kanałowe służy do mechanicznego usuwania zanieczyszczeń stałych o wymiarach większych od perforacji sita.

 

Przepustowość typoszeregu urządzeń obejmuje zakres przepływu ścieków od 5 do 100 l/s w zależności od wielkości spirali i perforacji sita.

X