• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Sita kanałowe

Urządzenie stosowane jest na początku procesu oczyszczania ścieków do usuwania zanieczyszczeń stałych, które mają wymiary większe niż jego prześwit sita. Działanie sita kanałowego jest całkowicie mechaniczne. Zatrzymując skratki, cedzi je w perforowanym koszu, w którym porusza się spirala przenośnika wyprowadzającego zanieczyszczenia na zewnątrz. Jednocześnie przenośnik sita prasuje skratki w celu zminimalizowania w nich zawartości wody i zmniejszenia gabarytów usuwanych nieczystości. Sito kanałowe montowane jest w otwartych kanałach przepływowych, na oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych. 

Rozmiary sit kanałowych dopasowywane są do rozmiarów istniejącego kanału oraz przepływu ścieków. Sito wykonuje wstępną pracę na oczyszczania ścieków przy wyłapywaniu zanieczyszczeń stałych przed wpuszczeniem ich na biologię. Przede wszystkim zapobiega się w ten sposób uszkodzeniom urządzeń w oczyszczalni ‒ pomp, systemów napowietrzających itp. Tak jak wspomniano powyżej ścieki przepływają przez perforowany kosz sita. Wielkość prześwitu jest indywidualnie dobierana do danej aploikacji i potrzeb użytkownika. Transport nieczystości na zewnątrz odbywa się z użyciem przenośnika ślimakowego wyposażonego w strefę odwadniającą, Zagęszczone w ten sposób skratki wypadają do podstawionych kontenerów pojemników i są wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. Eksploatacja sita jest całkowicie zautomatyzowana i nie wymaga stałej obsługi.

X