• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Sita kanałowe

 

 

Sito kanałowe służy do mechanicznego usuwania zanieczyszczeń stałych o wymiarach większych od perforacji sita.

 

Przepustowość typoszeregu urządzeń obejmuje zakres przepływu ścieków od 5 do 100 l/s w zależności od wielkości spirali i perforacji sita.

X
Zobacz więcej: filtry banino | suszarnie osadów | biofiltracja | dmuchawy wyporowe | sprężarki śrubowe niskociśnieniowe | przekrycia zbiorników | biofiltry | skrubery | dmuchawa rotacyjna | dmuchawy roots’a | mikrofiltry | separatory piasku | sita bębnowe | sitopiaskownik | suszenie osadów | higienizacja osadów | prasa taśmowa do odwadniania osadów | prasa śrubowo-talerzowa | zagęszczanie osadów