• PL
tło
liść

Separatory piasku

 

 

Separator piasku (piaskownik) służy do usuwania ze ścieków zanieczyszczeń łatwo opadających na zasadzie ich sedymentacji i usunięcia poza urządzenie.

 

Przepustowość typoszeregu urządzeń obejmuje zakres przepływu ścieków od 5 do 100 l/s w zależności od wielkości urządzenia.

X