• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Przenośniki ślimakowe i taśmowe

Urządzenia transportu technicznego, jakimi są przenośniki ślimakowe i taśmowe, są przeznaczone do pracy w poziomie i pod kątem zazwyczaj do 350 pochylenia. Ich zadaniem jest wyodrębnianie i transport określonych materiałów sypkich lub innych dających się transportować (np. osadów ściekowych). Używane mogą być jako pojedyncze przenośniki lub całe ciągi połączonych ze sobą urządzeń.

Przenośniki ślimakowe znajdują zastosowanie głównie w rolnictwie, w przemyśle zbożowym i paszowym w celu przenoszenia materiałów sypkich, ale używane są także do transportu odwodnionych osadów, wyodrębniania skratek przy oczyszczaniu ścieków, transportu piasku z odstojników, wapna z silosów itp. Urządzenie składa się z rury lub koryta, wewnątrz którego porusza się spiralny ślimak leżący na ślizgach lub wykładzinie z tworzywa sztucznego odpornego na ścieranie. Wstęga śalimak napędzana jest za pomocą silnika oraz przekładni o odpowiedniej szybkości obrotowej, która może być regulowana. W ofercie występują przenośniki ślimakowe wałowe i bezwałowe. Możliwe jest również zaprojektowanie i wykonanie przenośnika w sposób indywidualny. 

Przenośniki taśmowe mają zastosowanie głównie tam, gdzie zależy nam na wyeliminowaniu efektu zawibrowania materiału, jakie może mieć miejsce w przypadku zastosowania przenośnika ślimakowego. Taśma, w którą wyposażamy nasze przenośniki jest odporna na oddziaływania chemiczne oraz wysoką temperaturę. Nadaje się więc do transportu materiałów agresywnych i gorących. Przenośnik taśmowy wyposażamy jest w system samooczyszczania się taśmy oraz napęd z odpowiednią przekładnią uzyskującą właściwe dla tego typu transportu prędkości przesuwu.

X