• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Przenośniki ślimakowe i taśmowe

Urządzenia transportu technicznego, jakimi są przenośniki ślimakowe i taśmowe, są przeznaczone do pracy w poziomie i pod kątem zazwyczaj do 350 pochylenia. Ich zadaniem jest transport określonych materiałów sypkich lub innych dających się transportować (np. osadów ściekowych). Używane mogą być jako pojedyncze przenośniki lub całe ciągi połączonych ze sobą urządzeń.

 

Przenośniki ślimakowe znajdują zastosowanie głównie w rolnictwie, w przemyśle zbożowym i paszowym w celu przenoszenia materiałów sypkich, ale używane są także do transportu odwodnionych osadów oraz skratek przy oczyszczaniu ścieków, transportu piasku z odstojników, wapna z silosów itp. Urządzenie składa się z rury lub koryta, wewnątrz którego porusza się spiralny ślimak leżący na ślizgach lub wykładzinie z tworzywa sztucznego odpornego na ścieranie. Wstęga ślimaka napędzana jest za pomocą silnika oraz przekładni o odpowiedniej szybkości obrotowej, która niekiedy może być regulowana. W ofercie występują przenośniki ślimakowe wałowe i bezwałowe. Możliwe jest również zaprojektowanie i wykonanie przenośnika w sposób indywidualny.

 

Przenośniki taśmowe mają często zastosowanie głównie tam, gdzie zależy nam na wyeliminowaniu efektu zawibrowania materiału, jakie może mieć miejsce w przypadku zastosowania przenośnika ślimakowego. Taśma, w którą wyposażamy nasze przenośniki jest odporna na oddziaływania chemiczne oraz wysoką temperaturę. Nadaje się więc do transportu materiałów agresywnych i gorących. Przenośnik taśmowy wyposażamy jest w system samooczyszczania się taśmy oraz napęd z odpowiednią przekładnią uzyskującą właściwe dla tego typu transportu prędkości przesuwu.

X