• PL
tło
liść

Sitopiaskowniki

 

 

Sitopiaskowniki łączą w swojej konstrukcji funkcje separacji skratek oraz sedymentacji i usuwania piasku z przepływających ścieków. W ofercie znajdują się urządzenia wyposażone zarówno w sita spiralne jak i bębnowe.

 

Przepustowość typoszeregu urządzeń obejmuje zakres przepływu ścieków od 5 do 100 l/s.

X