• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Granulacja osadów

Granulacja osadów

 

W momencie oczyszczania ścieków powstaje produkt uboczny w postaci osadu. Takie odpady należy poddać dalszej obróbce, w celu ich stabilizacji. Ostatnim etapem procesu technologicznego jest granulacja, dzięki której otrzymywany jest stabilny produkt, który może być następnie wykorzystany w rolnictwie. W naszej ofercie proponujemy nowoczesny reaktor WILK, który doskonale nadaje się do tego zadania. Urządzenie charakteryzuje się dużą wydajnością, wynoszącą do 2 m³ osadu odwodnionego na godzinę. 

Prezentowany reaktor służy nie tylko do granulacji, ale też higienizacji materiału ściekowego. Jest to bardzo ważny element procesu technologicznego, umożliwiający stabilizację chemiczną osadu. Zostaje on starannie wymieszany z wysokoreaktywnym wapnem palonym, stabilizującym chemicznie osad oraz usuwającym bakterie patogenne. Przeprowadzanie granulacji zalecane jest ze względów ekologicznych. Zachęcamy też do sprawdzenia kompletnej oferty naszej firmy, gdzie dostępne są urządzenia do zagęszczania, odwadniania czy suszenia osadów ściekowych. 

 

Jak przebiega granulacja osadów?

 

Z pomocą instalacji oferowanej przez naszą firmę można stworzyć kompletną linię służącą do przeprowadzenia procesu higienizacji oraz granulacji osadu. W skład aparatury poza samym reaktorem, wchodzą także silosy do przechowywania wapna, a także przenośniki osadu i granulatu razem z precyzyjnym dozownikiem wapna. Poszczególne podzespoły zostaną ze sobą połączone w obrębie jednego systemu, którego sterowanie będzie się odbywać za pośrednictwem dotykowego panelu kontrolnego. 

Osady pochodzące z oczyszczenia ścieków są zagęszczane oraz odwadnianie. Tak przetworzony osad transportowany jest przenośnikiem ślimakowym do reaktora. Z drugiej strony do reaktora dozowana jest prycyzyjnie określona dawka wysokoreaktywnego wapna palonego. W urządzeniu zastosowano nowoczesny system mieszania, w skład którego wchodzi obrotowy wał połączony lemieszami przerzucającymi materiał przez kolejne komory. We wnętrzu reaktora oba komponenty są ze sobą dokładnie mieszane, wskutek czego zachodzi reakcja hydratyzacji wapna wodą zawartą w osadzie. Podczas reakcji wytwarza się wysoka temperatura (do 1000C) wskutek której powstaje stabilny produkt o strukturze granulatu.

 

Zalety granulacji osadów

 

Profesjonalna granulacja pozwala nadać odpadom ściekowym fizyczną formę stabilnych granulek o określonej wielkości. Dzięki temu ich dalsze składowanie i transport są znacznie prostsze i bezpieczniejsze. Przede wszystkim jednak przetworzone osady można ponownie wykorzystać, co jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. W momencie wymieszania materiału z wapnem palonym powstaje granulat, powszechnie stosowany w rolnictwie, dla którego można uzyskać pozwolenie na wprowadzenie do handlu.

Głównym zastosowaniem wyrobu powstałego w wyniku granulacji osadów ściekowych jest nawożenie upraw rolnych. Granulat jest doskonałym polepszaczem gleby, zwiększającym jej żyzność. Można go wykorzystywać na terenach, na których hodowane są płody rolne przeznaczone do handlu oraz do kompostu czy pasz.

X