• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Higienizacja osadów

Odwadniane i Higienizacja osadów

W wyniku efektywnego oczyszczania ścieków, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych, powstają duże ilości osadów. Ich odpowiednie zagospodarowanie to bardzo ważna część całego procesu technologicznego. Kluczową kwestią jest zadbanie o to, aby odpad jakim jest osad ściekowy mógł zostać powtórnie wykorzystany do nawożenia pól w rolnictwie lub w rekultywacji terenów poprzemysłowych. Po zagęszczeniu oraz odwodnieniu osady powinny zostać poddane higienizacji. Jest to proces chemicznej stabilizacji oraz biologicznej dezintegracji, polegający na wymieszaniu odpadów z wapnem.

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę, dzięki której higienizacja będzie efektywna i bezproblemowa. Proponujemy zakup doskonałej jakości silosów przeznaczonych do przechowywania wapna gaszonego i palonego. Zostały one wykonane z wysokiej klasy stali nierdzewnej. Poza tym w skład linii wchodzą również dozowniki wapna i mieszarki. Zapewniamy też duży asortyment przenośników taśmowych oraz ślimakowych, a także gotowe zestawy do higienizacji w małej skali (tzw. minihigienizacja) wapnem hydratyzowanym.

Dlaczego higienizacja osadów jest zalecana?

Stabilizacja osadów ściekowych jest niezbędna w celu ich dalszego zagospodarowania. Higienizacja jest korzystna przede wszystkim ze względów praktycznych. Przy wykorzystaniu wapna w procesie technologicznym współczynnik pH materiału ubocznego jest bardzo wysoki, dzięki czemu dochodzi do stabilizacji biologicznej materiału. Jednak przede wszystkim takie rozwiązanie pozwala całkowicie pozbyć się bakterii patogennych, co umożliwia na rolnicze wykorzystanie odpadu jakim jest osad ściekowy.

Ustabilizowany osad może być wykorzystany ponownie w wielu sektorach gospodarki. Przede wszystkim znajduje on zastosowanie w rolnictwie, gdzie służy do nawożenia pól uprawnych. Nadaje się do użyźniania wszystkich rodzajów płodów, zarówno tych przeznaczonych do obrotu handlowego, jak i przy produkcji pasz lub kompostu. Z jego pomocą można również rekultywować tereny używane do celów rolnych oraz dostosowywać grunty przeznaczone do zagospodarowania.

Jak przebiega higienizacja osadów?

Prawidłowa stabilizacja osadów ściekowych opiera się przede wszystkim na zapewnieniu właściwego kontaktu masy osadowej z wapnem. Wówczas zachodzi proces gaszenia wapna wodą zawartą w osadzie. W momencie podania tlenku wapna do materiału wilgotnego dochodzi do jego przejścia w postać wodorotlenkową. Jest to proces egzotermiczny, umożliwiający podniesienie temperatury substancji  nawet do 80 stopni Celsjusza. Jednakże już przy 60 stopniach w wyniku tego działania następuje właśnie higienizacja osadu ściekowego.

W procesie hydratacji wapno palone pochłania około 32% wody w stosunku do masy własnej. Dzięki temu dochodzi do osuszenia placka przy jednoczesnym podniesieniu jego temperatury. To bardzo istotna kwestia służąca stabilizacji produktu. Skuteczność higienizacji jest bezpośrednio uzależniona od dobranej dawki wapna.

X