• PL
tło
liść

Prasa MONOBELT®

 

 

Prasa taśmowa MONOBELT® jest całkowicie unikalną konstrukcją. W skład urządzenia wchodzą 2 podstawowe elementy zespolone w jedną zwartą konstrukcję – zagęszczacz wstępny śrubowo-bębnowy i właściwa prasa taśmowa.
Przepustowość urządzeń typoszeregu – do 25 m3 osadu na godzinę. Szerokość taśm od 0,6 m do 2.0 m.

X