• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Workownica DRAIMAD®

Urządzenie DRAIMAD® znajduje zastosowanie w oczyszczalniach ścieków w procesie odwadniania osadów. System wykorzystywany jest również do filtrowania i zbierania odcieku różnego rodzaju zanieczyszczeń przemysłowych. Proces odbywa się w specjalnych workach stanowiących rodzaj mechanicznego filtra. Materiał worka jest hydrofobowy, więc odprowadza wyciskaną wodę na zewnątrz, a nie przepuszcza wilgoci do środka. Podczas działania urządzenia worki są napełniane wcześniej sflokulowanym osadem. Dodatkowo osad w workach jest dociskany za pomocą powietrza ze sprężarki, aby uzyskać maksymalną wydajność wyciskania wody. Filtrat odprowadzany jest do kanalizacji, zaś osad w workach przemieszczany jest na plac składowy.

 

Workownica DRAIMAD® wyposażona jest dodatkowo w stację przygotowania flokulantów. Odwodnione osady zgromadzone wewnątrz worków są od razu spakowane i przygotowane do transportu w celu dalszego składowania. Składowanie worków na wolnym powietrzu umożliwia dalsze obniżanie uwodnienia osadu, a co za tym idzie zmniejszenia masy, aż do uzyskania konsystencji kompostu. Cały przebieg odwadniania w urządzeniu kontrolowany jest automatycznie. W czasie pracy workownicy DRAIMAD® koncentracja suchej masy w osadzie wzrasta do 15-20%, zaś po czasie dosuszania przez dwa do trzech miesięcy w trakcie składowania na wolnym powietrzu może wzrosnąć nawet do ponad 50%. Oprócz podstawowej funkcji workownicy jaką jest odwadnianie osadów, DRAIMAD® znajduje zastosowanie również do odwadnia piasku oraz jako urządzenie do podczyszczania ścieków w niektórych gałęziach przemysłu.

X