• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Workownica DRAIMAD®

Urządzenie DRAIMAD® znajduje zastosowanie w oczyszczalniach ścieków przy procesie odwadniania osadów. System wykorzystywany jest również do filtrowania i zbierania odcieku różnego rodzaju zanieczyszczeń przemysłowych. Proces odbywa się w specjalnych workach stanowiących rodzaj mechanicznego filtra. Materiał worka jest hydrofobowy więc odprowadza wyciskaną wodę na zewnątrz a nie przepuszcza wilgoci do środka. Podczas działania urządzenia worki są napełniane wcześniej sflokulowanym osadem. Dodatkowo osad w workach jest dociskany za pomocą powietrza ze sprężarki aby uzyskać maksymalną wydajność wyciskania wody. Woda odprowadzana jest do kanalizacji, zaś osad należy przetransportować na plac składowy.

Workownica DRAIMAD® wyposażona w dodatkowo w stację flokulacji osadu cechuje się sporą przepuszczalnością hydrauliczną. Zanieczyszczenia zgromadzone wewnątrz worków są od razu spakowane i przygotowane do transportu i dalszego składowania. Długotrwałe przetrzymywanie worków na wolnym powietrzu umożliwia dalsze obniżanie uwodnienia osadu, a co za tym idzie zmniejszenia masy aż do uzyskania konsystencji kompostu. Cały przebieg odwadniania w urządzeniu kontrolowany jest automatycznie. W czasie pracy workownicy DRAIMAD® uwodnienie osadu maleje do około 80-85% zawartości wody w osadzie, zaś po czasie dosuszania na przez dwa do trzech miesięcy zawartość wody maleje nawet do 50% masowych. Oprócz podstawowej funkcji workownicy jaką jest odwadnianie osadów DRAIMAD® znajduje zastosowanie również do odwadnia piasku oraz jako urządzenie do oczyszczania ścieków w niektórych gałęziach przemysłu.

X