ROBOX SCREW HP - sprężarki śrubowe Robuschi

Dzięki elastycznym konfiguracjom i udoskonalonym parametrom technicznym, niskociśnieniowy agregat sprężarkowy Robox Screw jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań środowiskowych i przemysłowych.

Wybrane parametry techniczne:

 • Ciśnienie: 2500 mbar (g)
 • Wydajność: 9400 m³/h

Niskociśnieniowe sprężarki śrubowe Robuschi są dostępne w zestawieniach zapewniających ciśnienie do 2500 mbar(g) przy maksymalnym przepływie powietrza 9400 m³/godz. Agregat ROBOX SCREW może pracować przy ciśnieniu do 2500 mbar(g) i posiada specyficzne profile wlotu powietrza (dla trzech różnych współczynników sprężania), gwarantujące optymalną sprawność zużycia energii w każdych warunkach roboczych.

Niskociśnieniowa sprężarka śrubowa łączy w sobie cechy sprawdzonej konstrukcji dmuchawy wyporowej z innowacyjnymi komponentami, nowatorską konstrukcją i doskonałą wydajnością. W typoszeregu tym zastosowano najnowocześniejszy stopień sprężający serii RSW.

W przemyśle, głównym polem do zastosowania sprężarki śrubowej Robuschi są układy transportu pneumatycznego, do przesyłu materiałów sypkich i granulatów. ROBOX SCREW zapewnia pracę przy niższej temperaturze (do 20% w porównaniu z innymi technologiami), bez niebezpieczeństwa pogorszenia jakości lub zanieczyszczenia transportowanego materiału (technologia bezolejowa).

Agregat firmy Robuschi wytwarza nadciśnienie do 2,5 bar(g), gwarantując jednocześnie najwyższą sprawność energetyczną.

Opcjonalnie sprężarka może zostać wyposażona w gwarantujący bezpieczną eksploatację układ monitoringu elektronicznego ROBOX CONNECT i/lub układ sterowania.

Funkcje sterownika ROBOX CONNECT
 • Dostępność wielu języków
 • 44 wyjścia/wejścia analogowe i cyfrowe
 • Tryb sekwencjonowania (sterowanie wieloma dmuchawami)
 • Monitorowanie interwałów serwisowych wraz z wizualizacją
 • Transmisja danych przez Ethernet
 • Trendy parametrów
 • Wykrywanie alarmów
 • Rejestrator danych do rozwiązywania problemów serwisowych
 • Współpraca z każdym rodzajem urządzenia rozruchowego
 • Intuicyjny wyświetlacz dotykowy

Monitorowane parametry
 • Sterowanie urządzeniem rozruchowym
 • Ciśnienie i temperatura na wlocie i wylocie
 • Ciśnienie oleju (smarowanie wymuszone)
 • Temperatura oleju
 • Prędkość stopnia sprężającego

Szczególnym zainteresowaniem dmuchawy śrubowe cieszą się wśród użytkowników oczyszczalni ścieków, ponieważ w zasadniczy sposób pomagają w ekonomicznym napowietrzaniu ścieków oraz stabilizacji osadów ściekowych. Dla oczyszczalni ścieków zużycie energii to ponad 60% kosztów w skali roku. Ponadto aż połowa energii elektrycznej potrzebna jest do zasilania klasycznych dmuchaw w procesie napowietrzania ścieków oraz stabilizacji osadu. Dlatego bezolejowe dmuchawy śrubowe ROBOX SCREW są najlepszą odpowiedzią na potrzebę redukcji kosztów, pozwalając na oszczędności do 30 % w porównaniu z klasycznymi technologiami. Dmuchawy śrubowe firmy Robuschi mogą stać się optymalnym wyborem dla oczyszczalni ścieków, gdyż dzięki wewnętrznej kompresji, zapewniają największą ilość powietrza przy znacznie niższym zużyciu energii.

Stwarzając również możliwość pracy przy nadciśnieniu powyżej 1 bar(g), agregaty ROBOX SCREW firmy Robuschi mogą być stosowane do napowietrzania zbiorników o znacznej głębokości, co wraz z niezwykle cichą pracą (70 dBA) sprawia, że bezolejowe dmuchawy śrubowe ROBOX SCREW ROBUSCHI doskonale wpisują się w coraz bardziej akcentowaną potrzebę jak najlepszego wykorzystania przestrzeni miejskiej i jej ochrony przed hałasem.