Granulacja osadów

Profesjonalna granulacja pozwala nadać odpadom ściekowym fizyczną formę stabilnych granulek o określonej wielkości. Dzięki temu ich dalsze składowanie i transport są znacznie prostsze i bezpieczniejsze. Przede wszystkim jednak przetworzone osady można wykorzystać, co jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Uzyskany w procesie granulacji produkt (granulat), po otrzymaniu pozwolenia Ministerstwa Rolnictwa, może być wprowadzony do handlu jako polepszacz gleby.

Wybrane parametry techniczne:

  • Przepustowość: 1 – 2 m3 osadu odwodnionego/h
  • Zużycie wapna: 1,5 – 3 kg / kg smo

W momencie oczyszczania ścieków powstaje produkt uboczny w postaci osadu. Takie odpady należy poddać dalszej obróbce, w celu ich stabilizacji. Ostatnim etapem procesu technologicznego może być granulacja, dzięki której otrzymywany jest stabilny produkt, który można następnie wykorzystywać w rolnictwie. W naszej ofercie proponujemy nowoczesny reaktor WILK, opracowany dla skutecznego prowadzenia procesu granulacji. Urządzenie charakteryzuje się dużą wydajnością, wynoszącą do 2 m³ osadu odwodnionego na godzinę.

W prezentowanym reaktorze zachodzi w trakcie procesu granulacji również wysoki stopień higienizacji osadu ściekowego. Jest to bardzo ważny element procesu technologicznego, umożliwiający pełną stabilizację osadu. Osad zostaje starannie wymieszany z wysokoreaktywnym wapnem palonym, stabilizującym chemicznie oraz usuwającym bakterie patogenne, pasożyty i ich przetrwalniki. Proces granulacji osadu, z uwagi na wysoki stopień higienizacji, jest bardzo zalecany ze względów ekologicznych.

Proces granulacji został poglądowo przedstawiony na filmie zamieszczonym na naszej stronie. Z pomocą oferowanej instalacji można stworzyć kompletną linię służącą do przeprowadzenia procesu higienizacji oraz granulacji osadu. W skład aparatury poza samym reaktorem, wchodzą silosy do przechowywania wapna, a także przenośniki osadu i granulatu razem z precyzyjnym dozownikiem wapna. Poszczególne podzespoły zostaną ze sobą połączone w obrębie jednego systemu, którego sterowanie odbywa się za pośrednictwem dotykowego panelu kontrolnego. Osady pochodzące z oczyszczania ścieków są najpierw zagęszczane oraz odwadnianie. Tak przetworzony osad transportowany jest przenośnikiem ślimakowym do reaktora. Z drugiej strony do reaktora dozowana jest precyzyjnie określona dawka wysokoreaktywnego wapna palonego. W urządzeniu zastosowano nowoczesny system mieszania, w skład którego wchodzi obrotowy wał zakończony lemieszami przerzucającymi materiał przez kolejne komory. We wnętrzu reaktora oba komponenty są ze sobą dokładnie mieszane, wskutek czego zachodzi reakcja hydratyzacji wapna wodą zawartą w osadzie. Podczas reakcji wytwarza się wysoka temperatura (do 100C), wskutek której powstaje stabilny produkt o strukturze granulatu.

Głównym zastosowaniem produktu powstałego w wyniku granulacji osadów ściekowych jest nawożenie upraw rolnych. Granulat jest doskonałym polepszaczem gleby, zwiększającym jej żyzność. Zalecanym zwłaszcza dla gleb kwaśnych. Można go wykorzystywać na terenach, na których hodowane są płody rolne przeznaczone do handlu oraz do kompostu czy pasz. Poza tym granulat może być wykorzystywany w sadownictwie, warzywnictwie, na użytkach zielonych, w leśnictwie przy rekultywacji terenów oraz przy hodowli roślin ozdobnych.