Higienizacja osadów

W wyniku efektywnego oczyszczania ścieków, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych, powstają duże ilości osadów. Ich odpowiednie zagospodarowanie to bardzo ważna część całego procesu technologicznego. Istotną kwestią jest zadbanie o to, aby odpad jakim jest osad ściekowy mógł zostać wykorzystany do nawożenia pól w rolnictwie lub w rekultywacji terenów poprzemysłowych. W tym celu po zagęszczeniu oraz odwodnieniu osady powinny zostać poddane higienizacji.

Wybrane parametry techniczne:

  • Dostępne objętość silosów: 5, 10, 15, 20, 25 i 30 m3

Higienizacja osadu to proces chemicznej stabilizacji oraz biologicznej dezintegracji, zachodzący m.in. po wymieszaniu osadów z wapnem palonym lub hydratyzowanym.

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę, dzięki której higienizacja wapnem będzie efektywna i bezproblemowa. Jest to kompletna linia higienizacji wraz z silosem przeznaczonym do przechowywania wapna palonego. Urządzenia są produkowane z wysokiej klasy materiałów zapewniających trwałość podczas długiego okresu eksploatacji. W skład linii wchodzą również dozowniki wapna i mieszarki. Zapewniamy duży asortyment przenośników taśmowych oraz ślimakowych, a także gotowe zestawy do higienizacji w małej skali (tzw. minihigienizacja) przy zastosowaniu workowanego wapna hydratyzowanego.

Stabilizacja osadów ściekowych jest niezbędna w celu ich dalszego zagospodarowania. Metoda higienizacji wapnem jest korzystna ze względów praktycznych i ekonomicznych. Przy wykorzystaniu wapna w procesie technologicznym współczynnik pH materiału poddawanego higienizacji staje się bardzo wysoki, dzięki czemu dochodzi do stabilizacji biologicznej osadu ściekowego. Pozwala to całkowicie pozbyć się bakterii patogennych, co umożliwia składowanie lub rolnicze wykorzystanie odpadu jakim jest osad ściekowy. Przy wykorzystaniu wapna palonego dochodzi drugi czynnik higienizujący – wysoka temperatura mieszaniny. Ustabilizowany osad może być wykorzystany ponownie w wielu sektorach gospodarki. Przede wszystkim znajduje on zastosowanie w rolnictwie, gdzie służy do nawożenia pól uprawnych, zwłaszcza gleb kwaśnych z uwagi na silnie zasadowy odczyn mieszaniny. Używany jest również do rekultywacji terenów zdegradowanych biologicznie.

Prawidłowy przebieg higienizacji osadów ściekowych opiera się przede wszystkim na zapewnieniu właściwego kontaktu masy osadowej z wapnem. Wówczas, w przypadku wapna palonego, zachodzi proces gaszenia wapna wodą zawartą w osadzie. Tlenek wapna, jakim jest wapno palone, w reakcji z wodą przechodzi w wodorotlenek wapna. Jest to proces egzotermiczny, umożliwiający podniesienie temperatury substancji nawet do 80 stopni Celsjusza. Jednakże już przy 60 stopniach w wyniku tego działania następuje właśnie Higienizacja osadu ściekowego, co w połączeniu z drugim czynnikiem, wysokim pH (do pH=12), prowadzi do skutecznego usunięcia bakterii patogennych, pasożytów i ich przetrwalników.

W procesie hydratacji wapno palone pochłania około 32% wody w stosunku do masy własnej. Dzięki temu dochodzi do osuszenia placka przy jednoczesnym podniesieniu jego temperatury. To bardzo istotna kwestia służąca stabilizacji produktu. Skuteczność higienizacji jest bezpośrednio uzależniona od dobranej dawki wapna.