Prasy śrubowo-talerzowe

Wśród urządzeń służących do odwadniania osadów najlepsze rezultaty zapewniają prasy, w tym prasa śrubowo-talerzowa, którą możemy zaproponować w wersji stacjonarnej lub mobilnej.

Wybrane parametry techniczne:

  • Liczba śrub: 1, 2 lub 3
  • Przepustowość: do 540 kg s.m.o /h
  • Przepływ osadu: od 2 do 20 m3/h

Prasy śrubowo-talerzowe do odwadniania osadów

Doskonale sprawdzają się w procesie odwadniania osadów komunalnych oraz przemysłowych. Urządzenia te oferujemy w wersji jedno-, dwu- i trzyśrubowej, o średnicy od 250 do 400 milimetrów i przepustowości do 20 m3/h. Urządzenia dostarczane są w zestawie z automatyczną stacją polielektrolitu oraz flokulatorem dynamicznym.

Podstawową zaletą Prasy śrubowo-talerzowej są przystępne koszty eksploatacji, związane z niskim poborem energii, niewielkim zużyciem odczynników oraz praktycznie znikomym zapotrzebowaniem wody. Urządzenie polecane jest również do odwadniania osadu wyróżniającego się dużą zawartością suchej masy, dzięki czemu można je wykorzystywać także w przemyśle. Dodatkowym atutem produktu jest sama konstrukcja - zamknięta i kompaktowa, zajmująca niewielką powierzchnię.

Prasy te osiągają również bardzo dobre efekty w procesie odwadniania, porównywalne z prasami taśmowymi. Ostateczne rezultaty uzależnione są od rodzaju osadu, jego stopnia mineralizacji i stabilizacji. Z pomocą urządzenia można uzyskać od kilkunastu do nawet ponad dwudziestu procent suchej masy. Warto tutaj nadmienić, że zadowalające wyniki są zarówno w przypadku małych, jak i większych oczyszczalni. W przeciwieństwie do wirówek oraz pras taśmowych urządzenie nadaje się do obróbki osadów zawierających w swoim składzie substancje oleiste, w tym tłuszcze.

Zasada działania urządzenia odróżnia je od typowych rozwiązań stosowanych na oczyszczalniach ścieków, takich jak prasy komorowe, taśmowe lub wirówki dekantacyjne. W skład urządzenia wchodzą dwa podstawowe elementy zespolone w jedną całość: dwukomorowy flokulator dynamiczny oraz prasy śrubowo-talerzowa. Osad wymieszany wcześniej z polielektrolitem we flokulatorze o regulowanej prędkości obrotowej mieszadła, trafia do wnętrza prasy, gdzie poddawany jest stopniowemu ściskaniu poprzez powolne przesuwanie przez śrubę o zmniejszającym się skoku i zwiększającej się średnicy rdzenia. Śruba przesuwa osad wewnątrz ruchomych pierścieni, z pomiędzy których odpływa woda z odwadnianego osadu powodując jego zagęszczanie i odwadnianie pod wpływem zmniejszającej się przestrzeni. Ponadto wylot osadu z prasy zaopatrzony jest w dysk o regulowanej sile docisku, dzięki czemu istnieje możliwość ustawienia pożądanego stopnia odwodnienia osadu. Opcjonalnie, przy znacznie zmniejszonej sile docisku prasa może pracować także jako zagęszczacz osadu.

W początkowej fazie odwadniania odciek jest czysty i nie wymaga dalszego oczyszczania przed wprowadzeniem go do kanalizacji sanitarnej. W końcowej części urządzenia, na skutek intensywnego ściskania osadu odciek jest zazwyczaj obciążony większą ilością zawiesiny, dlatego też prasa śrubowa PST, tam gdzie jest to konieczne, wyposażona jest w wydzieloną komorę brudnego odcieku oraz pompę obiegową zawracającą ten odciek na początek układu odwadniania. Dzięki takiemu rozwiązaniu odciek trafiający do dopływu jest praktycznie czysty - pozbawiony zawiesiny.

Prasa śrubowa

Zastosowanie ruchomych pierścieni, z pomiędzy których wypływa woda, umożliwia samoczynne ich oczyszczanie. Sam proces odwadniania osadu na prasie śrubowej PST nie wymaga stałego zużycia wody płuczącej

Obudowa prasy oraz pierścienie standardowo wykonanywane są ze stali AISI 304 (1.4301). W celu zabezpieczenia śruby przed wycieraniem utwardzana jest ona węglikiem wolframu do wartości >70 HRC. Tablica kontrolna prasy zapewnia pracę w trybie automatycznym, podczas którego realizowane są następujące funkcje: kontrola szybkości obrotów śruby i mieszadła flokulatora, okresowe spłukiwanie zewnętrznej powierzchni pierścieni, podawanie osadu i polielektrolitu (przy współpracy prasy ze stacją dozowania polimeru).