Workownica DRAIMAD

Urządzenia DRAIMAD® stanowią rozsądną alternatywę dla pras taśmowych czy innych urządzeń mechanicznych w przypadku konieczności odwadniania małych ilości osadu. Dzięki tym urządzeniom zwanym potocznie workownicami zostały wyeliminowane w latach 90-tych XX w. poletka osadowe, co było swojego rodzaju rewolucja technologiczną. Podstawową cechą systemu jest proces odwadniania osadów w specjalnych workach.

Wybrane parametry techniczne:

  • Liczba worków: 2, 3, 6, 12
  • Przepustowość: do 180 kg smo /h

Odwadnianie osadów

W urządzeniach DRAIMAD® odwadnianie osadów odbywa się w workach hydrofobowych stanowiących rodzaj mechanicznego filtra. Hydrofobowy charakter materiału worka zapobiega wtórnemu wnikaniu wody opadowej do wewnątrz worków w trakcie ich suszenia na wolnym powietrzu. Podczas działania urządzenia worki są napełniane wcześniej sflokulowanym osadem. Dodatkowo osad w workach jest dociskany za pomocą powietrza ze sprężarki, aby uzyskać maksymalną wydajność wyciskania wody. Filtrat odprowadzany jest do kanalizacji, zaś osad w workach przemieszczany jest na plac składowy.

Workownica DRAIMAD® wyposażona jest dodatkowo w stację przygotowania flokulantów. Odwodnione osady zgromadzone wewnątrz worków są od razu spakowane i przygotowane do transportu w celu dalszego składowania. Składowanie worków na wolnym powietrzu umożliwia dalsze obniżanie uwodnienia osadu, a co za tym idzie zmniejszenia masy, aż do uzyskania konsystencji kompostu. Cały przebieg odwadniania w urządzeniu kontrolowany jest automatycznie. W czasie pracy workownicy DRAIMAD® koncentracja suchej masy w osadzie wzrasta do 15-20%, zaś po czasie dosuszania przez dwa do trzech miesięcy w trakcie składowania na wolnym powietrzu może wzrosnąć nawet do ponad 50%. Oprócz podstawowej funkcji workownicy jaką jest odwadnianie osadów, Workownica DRAIMAD® znajduje zastosowanie również do odwadnia piasku oraz jako urządzenie do podczyszczania ścieków w niektórych gałęziach przemysłu.