System BIOROK

Technologia oczyszczania powietrza z wykorzystaniem złoża mineralnego, np. LAVA-ROK, jaką jest BIOROK®, charakteryzuje się o wiele bardziej efektywnym działaniem, a także wymaga mniej obsługi niż tradycyjne biofiltry. A co najważniejsze nie wymaga regeneracji i wymiany złoża biologicznego.

Wybrane parametry techniczne:

  • Nominalne stężenie H2S: >200 ppm
  • Przepustowość: 200 - 8000 m3/h
  • Redukcja odorów: >99%

Biofiltry

Usunięcie nieprzyjemnego zapachu jest szczególnie ważne, gdy emitent odorów, np. oczyszczalnia czy zakład przetwórczy, znajduje się w pobliżu terenu zamieszkałego przez ludzi. Specyficzny zapach zanieczyszczeń oraz niebezpieczne związki chemiczne, które tworzą się podczas oczyszczania czy produkcji, mogą znacząco wpłynąć na komfort, samopoczucie, a niekiedy zdrowie ludzi.

Oferowany system to nie tylko biofiltr, ale też jego połączenie z technologią adsorpcji zanieczyszczeń na węglu aktywnym. Złoże biologiczne oraz sorbent znajdują się w zamkniętych komorach, dzięki czemu warunki atmosferyczne nie mają wpływu na ich pracę. W systemie BIOROK®, stosuje się specjalnie spreparowane wypełnienie mineralne o parametrach naturalnego pumeksu wulkanicznego, do którego dobiera się na etapie rozruchu technologicznego wyselekcjonowane mikroorganizmy. Wentylator przetłacza zanieczyszczone powietrze przez złoże. Po opuszczeniu komory biologicznej, w której uzyskuje się już ponad 90% redukcji odorów, powietrze trafia do drugiego stopnia oczyszczania, jakim jest sorbent - złoże specjalnego, odpornego na wysoką wilgotność, węgla aktywnego. Tutaj gaz jest doczyszczany, osiągając niemal 100% redukcję substancji odorotwórczych. Dzięki takiemu połączeniu obu metod można korzystać ze złoża węglowego wielokrotnie dłużej, niż w przypadku standardowych filtrów węglowych, a równocześnie osiągać lepszą wydajność oczyszczania niż w przypadku standardowych biofiltrów.

Wykorzystanie innowacyjnej technologii, jaką jest System BIOROK®, niesie za sobą wiele korzyści. Tak jak inne biofiltry EKOFINN-POL nie wymaga stałej obsługi. Odpowiednia budowa sprawia, że biofiltr jest niezawodny o każdej porze roku – niezależnie od warunków pogodowych urządzenie nie tylko pozostaje sprawne, ale również nie ulega korozji. Maszynownia z wentylatorem umieszczona jest w obudowie wygłuszającej, która z powodzeniem tłumi hałas związany z pracą biofiltra. Rozmiary urządzenia pozwalają na montaż również na małych obiektach komunalnych czy przemysłowych. BIOROK® jest niemal całkowicie autonomiczny – automatyka samodzielnie steruje parametrami procesu (temperatura, nawilżanie, dozowanie pożywek) tak, aby były one optymalne i dostosowane do potrzeb. W razie powstania nieprawidłowości system przekaże o nich informacje użytkownikowi, co jest dodatkowym udogodnieniem podczas eksploatacji.

System umożliwia ciągły pomiar podstawowych gazów odorotwórczych (siarkowodór, amoniak) na wlocie i wylocie z urządzenia. Każde z urządzeń może być wyposażone w system monitoringu MONITEL®, pozwalający na zdalne odczyty stężenia gazów odorotwórczych online wraz z archiwizacją danych.