System BIOWENT

Wysokie stężenia odorów zanieczyszczających powietrze mogą być poważnym problemem zdrowotnym. Jednakże nawet najmniejsza koncentracja odorów może stać się znaczącą uciążliwością. Klasycznym rozwiązaniem jest oferowany typoszereg nowoczesnych filtrów biologicznych BIOWENT®, pozwalających na wysoką redukcję uciążliwych odorów w instalacjach przemysłowych i komunalnych dla przepływów powietrza w zakresie od 100 do 8000 m³/h.

Wybrane parametry techniczne:

  • Nominalne stężenie H2S: >20 ppm
  • Przepustowość: 100 - 8000 m3/h
  • Redukcja odorów: >95%

Biofiltracja

Unikatowa konstrukcja biofiltra BIOWENT® umożliwia skuteczne usuwanie związków organicznych i nieorganicznych, między innymi merkaptanów, siarkowodoru, aldehydów czy amoniaku. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się intensywnych, często bardzo nieprzyjemnych zapachów, charakterystycznych dla pracy przepompowni, oczyszczalni ścieków, w systemach kanalizacji czy zakładach przemysłowych. Zastosowanie biofiltra w tych warunkach ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i komfort życia mieszkańców poprzez dezodoryzacja. Proces oczyszczania w urządzeniu BIOWENT® polega przede wszystkim na wytworzeniu naturalnych warunków do rozwoju mikroorganizmów na złożu biologicznym, jakim jest zazwyczaj odpowiednio skomponowana mieszanina zrębków i korzeni drzew liściastych. Niezbędne jest systematyczne i intensywne nawilżanie tego złoża oraz zaszczepienie go odpowiednimi mikroorganizmami jak również dozowanie pożywek właściwych dla rozwoju mikroorganizmów. Ważną zaletą biofiltracja BIOWENT® jest to, że neutralizuje on emisję nieprzyjemnych zapachów w naturalny, biologiczny sposób, a wymiana złoża lub jego regeneracja jest konieczna zwykle nie częściej niż co 5 lat. Zużyte złoże biologiczne można wykorzystać jako wsad do kompostowni i nie stanowi ono żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Dezodoryzacja odorów

Sama konstrukcja urządzenia jest nieskomplikowana i w skrócie można przyjąć, że składa się z wentylatora, systemu automatycznego nawilżania i dozowania pożywek oraz złoża biologicznego. W systemie następuje ciągły pomiar temperatury i ciśnienia złoża, gwarantujący korzystne warunki rozwoju mikroflory. Istotną cechą biofiltra BIOWENT® jest wygoda użytkowania, ponieważ urządzenie nie wymaga stałej obsługi, a jego działanie jest w dużej mierze zautomatyzowane, również w zakresie pomiarów parametrów powietrza. Oferowane urządzenia są odporne na działanie czynników atmosferycznych i pracują prawidłowo we wszystkich porach roku.

Zajmując się tą technologią od ponad 20 lat posiadamy duże doświadczenie w oczyszczaniu gazów trudnych i obarczonych dużym ładunkiem zanieczyszczeń. Oferujemy również stały pomiar on-line typowych gazów odorotwórczych (siarkowodór i amoniak) na wlocie i wylocie z urządzenia. Każde z urządzeń może być wyposażone w system monitoringu MONITEL®, pozwalający na zdalne odczyty stężenia gazów online wraz z archiwizacją danych.