System CANDLECARB

System CANDLECARB® jest rodzajem filtra węglowego zwanego filtrem świecowym. Aktywny węgiel umieszczony pomiędzy współśrodkowymi kolumnami zwanymi świecami jest odpowiedzialny za proces redukcji związków odorotwórczych. Typoszereg filtrów świecowych charakteryzuje wysoka wydajność, dzięki dużej powierzchni filtracyjnej przy niewielkich rozmiarach samego urządzenia.

Wybrane parametry techniczne:

  • Nominalne stężenie H2S: >20 ppm
  • Przepustowość: 500 – 12000 m3/h
  • Redukcja odorów: >99%

Filtr świecowy

Dostępne są wydajności filtrów świecowych w zakresie od 500 do 12000 m3/h. Na życzenie użytkownika możliwe są wersje o większej przepustowości.

Filtracja gazu w systemie CANDLECARB odbywa się poprzez przepływ powietrza z zewnątrz do wewnątrz świec, co znacząco zwiększa powierzchnię kontaktu gazu z sorbentem w stosunku do standardowych filtrów węglowych. Zwiększenie powierzchni przy mniejszej grubości złoża na drodze przepływu gazu zmniejsza opór złoża, a tym samym pozwala na zastosowanie mniejszych mocy wentylatorów przetłaczających gaz przez filtr.

Z racji wysokiej sprawności, filtr świecowy CANDLECARB polecany jest w branży kosmetycznej i farmaceutycznej, a także w spożywczej. Może być wykorzystywany zarówno przez mniejsze zakłady, jak i duże firmy, a także w sektorze komunalnym. Te kompaktowe urządzenia zawierające aktywny węgiel eliminują gazy odorotwórcze, takie jak siarkowodór, amoniak, merkaptany i inne. Fitry te dobrze sprawdzają się również w środowisku czyszczalni ścieków, przy przepompowniach ścieków czy w sortowniach odpadów, gdzie można ich użyć do filtrowania powietrza zarówno ze zbiorników technologicznych, jak i z budynków. Główną przewagą filtrów świecowych w stosunku standardowych filtrów jest dużo mniejsze zużycie energii elektrycznej ze względu na wielokrotnie mniejsze opory przepływu przez złoże umieszczone w specjalnych kartridżach zwanych świecami. Umożliwiają one również regenerację zużytych świec bez konieczności usuwania samego węgla, co znacznie ułatwia eksploatację.

W ofercie znajdują się jedno, dwu i trzystopniowe systemy dopasowane do aktualnych potrzeb danej aplikacji. Wysokiej jakości komponenty urządzenia zapewniają bezawaryjne działanie przez wiele lat.