System CARBOWENT

Typoszereg urządzeń System CARBOWENT® wykorzystuje zjawisko adsorpcji na węglu aktywnym do skutecznej eliminacji związków odorotwórczych. Standardowy zakres przepływów powietrza typoszeregu filtrów węglowych w ofercie EKOFINN-POL wynosi od 400 do 12000 m3/h. Na życzenie użytkownika możliwe są wersje o większej przepustowości.

Wybrane parametry techniczne:

  • Nominalne stężenie H2S: >20 ppm
  • Przepustowość: 400 – 12000 m3/h
  • Redukcja odorów: >99%

Usuwanie odorów

System CARBOWENT® składa się z instalacji adsorpcyjnej, która zawiera sorbenty chemiczne, w tym węgle aktywne dobierane indywidualnie do danej aplikacji. W zależności od rodzaju obiektu stosowane są węgle impregnowane, katalityczne lub ogólnego zastosowania. Na powierzchni adsorbentu zewnątrz, jak i wewnątrz granulek zostają wydzielone i są zatrzymywane składniki przepływającego gazu. Czas neutralizacji zależny jest od składu gazu i zawartości w nim zanieczyszczeń. Przed filtracją na węglu gaz powinien być mechanicznie odpylony i pozbawiony kropel cieczy, by zwiększyć skuteczność działania samego adsorbenta. System CARBOWENT® wyposażany jest standardowo w filtr mechaniczny, odkraplacz, wentylator i komorę z węglem aktywnym. Usuwanie odorów w urządzeniu jest bardzo skuteczne. Sprawność wynosi blisko 100%. Proces trwa do momentu wysycenia złoża węgla. Zużyty wkład powinien ulec regeneracji lub utylizacji i zostać zastąpiony nowym, co w przypadku systemu CARBOWENT® jest niezwykle proste do wykonania. Praca urządzenia jest zautomatyzowana i kontrolowana systemem sterowania stanowiącym integralny element wyposażenia filtra. Parametrami mierzonymi podczas pracy są temperatura procesu i ciśnienie na złożu. System może być wyposażony w układ pomiaru gazów odorotwórczych on-line na wlocie i wylocie. Każde zaś z urządzeń może być opcjonalnie wyposażone w system monitoringu MONITEL®, pozwalający na zdalne odczyty stężenia gazów odorotwórczych online wraz z archiwizacją danych.