System PHOTOWENT

System PHOTOWENT® jest najbardziej zaawansowanym technologicznie systemem neutralizacji odorów. Wykorzystano w nim zjawisko fotokatalizy oraz redukcyjne właściwości ozonu.

Wybrane parametry techniczne:

  • Nominalne stężenie H2S: >20 ppm
  • Przepustowość: 500 – 12000 m3/h
  • Redukcja odorów: >99%

Neutralizacja odorów

W urządzeniu PHOTOWENT® gazowe substancje odorotwórcze są utleniane do neutralnych zapachowo związków. Zespół lamp UV w urządzeniu wytwarza ozon, który miesza się z przepływającym gazem. Reakcja ozonu z gazami odorotwórczymi następuje w komorze katalizatora. Węgiel aktywny użyty jako katalizator intensyfikuje reakcję utleniania.

Szybkość i czas reakcji są odpowiednio dobierane do potrzeb danej aplikacji. Nie istnieje przy tym zagrożenie przedostania się ozonu na zewnątrz urządzenia ponieważ jego stężenie utrzymywane jest tylko w takim zakresie, aby skutecznie wyeliminować gazowe zanieczyszczenia powietrza z przepływającego strumienia. Cały proces neutralizacji odorów jest całkowicie zautomatyzowany. Eksploatacja filtra PHOTOWENT® jest korzystna ekonomicznie w porównaniu do standardowych rozwiązań wykorzystujących węgle aktywne, bowiem katalizator węglowy wykazuje kilkukrotnie większą trwałość od złóż adsorpcyjnych zastosowanych w takiej samej aplikacji. Wysycenie węgla aktywnego następuje po dłuższym okresie eksploatacji ograniczając przez to koszty związane z jego regeneracją lub wymianą. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenie w stosunku do jego przepustowości. Tak jak innych rozwiązaniach filtrów oferowanych przez EKOFINN-POL system może być wyposażony w układ pomiaru gazów odorotwórczych on-line na wlocie i wylocie, a każde z urządzeń może być opcjonalnie wyposażone w system monitoringu MONITEL®, pozwalający na zdalne odczyty stężenia gazów odorotwórczych online wraz z archiwizacją danych.