Flotacja DAF

Flotacja w urządzeniach DAF polega na wymuszonym wynoszeniu na powierzchnię cieczy zawiesin i tłuszczów dzięki działaniu mikropęcherzyków powietrza mieszanych z oczyszczaną cieczą. Prowadzi to rozdziału wyniesionego osadu i tłuszczu z pozostałą cieczą.

Wybrane parametry techniczne:

  • Przepustowość: 2 - 100 m3/h
  • Redukcja tłuszczów: do 100%
  • Redukcja zawiesin organicznych: do 90%

Flotacja jest jednym z podstawowych sposobów wstępnego oczyszczania ścieków przemysłowych, prowadzącym do oddzielenia poszczególnych frakcji ścieków. Ostatecznym efektem procesu jest klarowna ciecz oraz szlam flotacyjny, czyli rodzaj osadu, który po zebraniu z powierzchni można stosunkowo łatwo usunąć i poddać odwodnieniu na prasie taśmowej lub śrubowo-talerzowej. Charakterystyczny kożuch formujący się na powierzchni ścieków to efekt właściwej koagulacji i flokulacji. Jej celem jest wytrącenie z cieczy nierozpuszczalnych aglomeratów cząstek stałych. Dzięki specjalistycznym urządzeniom oraz substancjom chemicznym doprowadza się do łączenia cząsteczek w unoszącą się ku górze lekką zawiesinę. Następnie w górnej warstwie dochodzi do odseparowania szlamu. Tak więc proces, który w naturalnych warunkach odbywa się bardzo wolno, zostaje znacznie przyśpieszony. Ściek poddaje się działaniu środków chemicznych w reaktorze przed komorą flotacji. Środki chemiczne to zazwyczaj długołańcuchowe polimery, które łączą się ze związkami i cząsteczkami zawartymi w ściekach tworząc łatwe do wytrącenia i oddzielenia od cieczy aglomeraty. Opuszczając reaktor (flokulator rurowy będący elementem układu flotacji) wytrącone zawiesiny chcą samoistnie wypłynąć ku górze ponieważ są lżejsze od wody. Aby zintensyfikować proces wypływania zawiesin i ich zagęszczenia do postaci łatwo usuwalnego szlamu wprowadza się do reaktora recyrkulowane ścieki oczyszczone nasycone mikropęcherzykami powietrza. Za proces nasycania cieczy powietrzem odpowiedzialna jest wysokowydajna pompa kawitacyjna będąca na standardowym wyposażeniu naszego flotatora. DAF to skrót od angielskiego Dissolved Air Flotation definiujący technologię zastosowaną w przypadku tego rozwiązania. Po połączeniu wody saturowanej i ścieków z wytrąconymi aglomeratami zanieczyszczeń i wprowadzeniu takiej mieszaniny do komory flotatora można w bardzo łatwy i skuteczny sposób zebrać z powierzchni górnej szlam do oddzielnej komory i dalej przepompować go w celu odwodnienia.

Po procesie oczyszczania mechaniczno – chemicznego z zastosowaniem flotatora DAF ścieki osiągają parametry zazwyczaj pozwalające na wprowadzenie ich do kanalizacji. Czasami jest to już całkowicie klarowna ciecz zabarwiona jedynie substancjami, których nie da się już wytrącić za pomocą dostępnych chemikaliów. Jeżeli jednak potrzebujemy dalszej obróbki ścieków do parametrów wody technologicznej nie pozostaje nam nic innego jak zaprojektowanie w pełni wymiarowej biologicznej oczyszczalni ścieków wyposażonej w urządzenia z naszej oferty takie jak na przykład dmuchawy czy mikrosita. Szlam poflotacyjny możemy poddać dalszemu odwadnianiu z zastosowaniem jednej z proponowanych pras pras taśmowych lub śrubowych.

Flotacja w urządzeniach DAF polega na wymuszonym wynoszeniu na powierzchnię cieczy zawiesin i tłuszczów dzięki działaniu mikropęcherzyków powietrza mieszanych z oczyszczaną cieczą. Prowadzi to rozdziału wyniesionego osadu i tłuszczu z pozostałą cieczą.