Złoża tarczowe

Oczyszczalnia ścieków na złożu tarczowym jest urządzeniem pełniącym wszystkie funkcje pełnowymiarowej oczyszczalni ścieków w jednym zbiorniku. Jest to technologia najbardziej energooszczędna z wszystkich dostępnych jak również najbliżej jej do idei oczyszczalni bezobsługowej. Z technologicznego punktu widzenia ma ona wszystkie cechy złóż biologicznych z ich zaletami (np. odporność na zmiany w dopływie) jak i wadami (brak możliwości regulacji samej oczyszczalni).

Wybrane parametry techniczne:

  • Obciążenie: ok. 0,06 kg BZT5/RLM x d
  • Obciążenie hydrauliczne: ok. 100 l/RLM x d
  • RLM: 70 -500

Oczyszczalnia została zaprojektowana zgodnie z niemiecką normą ATV-A281P będącą jedynym znanym zbiorem wytycznych do projektowania złóż tarczowych. Proponowana oczyszczalnia łączy w sobie funkcje osadnika wstępnego, pierwszego stopnia oczyszczania biologicznego (złoże I stopnia), drugiego stopnia oczyszczania biologicznego (złoże II stopnia) oraz osadnika wtórnego. Widok technologiczny oczyszczalni pokazano na powyższej fotografii. 

W proponowanym urządzeniu ścieki surowe (wstępnie mechanicznie pozbawione zanieczyszczeń stałych na przykład na sicie kanałowym) dopływają do komory osadnika wstępnego mieszczącej się w dolnej części zbiornika. Stąd grawitacyjnie przepływają do wanny pierwszego stopnia oczyszczania biologicznego, gdzie stykają się z błoną biologiczną porastającą tarcze złoża. W rozwiązaniu technicznym zastosowano system retencjonujący ścieki w ostatniej komorze osadnika wstępnego. W związku z tym oczyszczalnia pracuje prawidłowo niezależnie od chwilowej ilości ścieków podawanych przez przepompownię przed oczyszczalnią!

Tarcze obracają się w sposób ciągły i w ten sposób błona biologiczna ma cały czas styczność z powietrzem w celu natlenienia. Na końcu bloku tarcz zamontowany jest system kubełkowy przelewający ścieki z wanny pierwszego stopnia oczyszczania do wanny drugiego stopnia oczyszczania. Tutaj również obracają się tarcze złoża napowietrzając mikroorganizmy. W ten sposób oszczędza się niewspółmiernie więcej energii elektrycznej w stosunku do jakiejkolwiek innej technologii oczyszczania ścieków używającej dmuchaw lub pomp. Z wanny drugiego stopnia oczyszczania ścieki wraz z zawiesiną pochodzącą z odrywającej się z tarcz nadmiernej błony biologicznej przepływają do wydzielonej komory osadnika wtórnego. W osadniku wtórnym zawiesina sedymentuje na dno, skąd odprowadzana jest za pomocą niewielkiej pompy zatapialnej. Czysta woda odpływa zaś na zewnątrz układu.

Dzięki zastosowaniu jednego wspólnego zbiornika dla wszystkich elementów technologicznych, oczyszczalnia jest niezwykle prosta w montażu. Całkowicie wyposażony monoblok dojeżdża na budowę gotowy do posadowienia na fundamencie betonowym. Nie wymaga się obudowywania zbiornika betonem, czy jakimkolwiek innym materiałem. Wystarczy podłączyć rurociągi do wlotu i wylotu oraz podłączyć do zasilania na zasadzie plug&play.

Oczyszczalnia spełnia normy: 

  • EN12255-3:2000: Oczyszczalnie ścieków. Część 3: Oczyszczanie wstępne
  • EN12255-4:2002: Oczyszczalnie ścieków. Część 4: Sedymentacja wstępna
  • EN12255-7:2002: Oczyszczalnie ścieków. Część 7: Reaktory z błoną biologiczną
  • EN12255-8:2001: Oczyszczalnie ścieków. Część 8: Przeróbka i magazynowanie osadów 
  • EN12255-9:2002: Oczyszczalnie ścieków. Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja
  • oraz dyrektywy unijne związane z tego typu urządzeniami.