Mikrofiltry SCRUFILTER

Uzyskiwanie najlepszych parametrów oczyszczania cieczy wymaga skutecznego pozbywania się mikrozawiesin, których cząstki często są mniejsze niż 0,2 mm. Dzięki specjalnym metodom, opartym na koagulacji i flokulacji, czyli wytrącania i zbrylania mniejszych cząstek, mogą sobie z nimi poradzić wydajne sita i filtry. Jednym z nich jest innowacyjne urządzenie wykorzystujące mikrofiltrację - SCRUFILTER®, z prześwitem tkaniny filtracyjnej od 20 do 200 mikronów.

Wybrane parametry techniczne:

  • Przepływ: do 60 m3/h
  • Średnica bębna: 340, 600 i 2 x 600 mm

Wypływające z każdej oczyszczalni ścieki muszą spełniać wyśrubowane normy dotyczące obecności poszczególnych substancji i zawiesin. Niekiedy cały proces oczyszczania mechanicznego i biologicznego nie jest wystarczający i na odpływie pojawiają się mikrozawiesiny, które już nie sedymentują i nie poddają się obróbce chemicznej. Z drugiej strony w procesach przemysłowych wymagana jest duża czystość wody technologicznej w trosce o bezawaryjną pracę urządzeń, które tę wodę zużywają, coraz częściej w obiegach zamkniętych. Pozwala to na powtórne lub wielokrotne wykorzystanie tej samej wody, co wprost prowadzi do znaczących redukcji kosztów. Wszędzie tam ma zastosowanie mikrofiltracja oraz realizujące ją mikrofitry SCRUFILTER®. Dzięki mikrofiltrom woda osiąga parametry pozwalające zawrócić ją do procesu technologicznego bez obawy o negatywny wpływ mikrozawiesin na instalację. Dzięki mikrofiltracji wraz z redukcją zawiesin w ściekach dokonuje się radykalne zmniejszenie stężenia ChZT, BZT5 oraz fosforu i innych wskaźników. Urządzenie SCRUFILTER® posiada nieskomplikowaną konstrukcję. Wewnątrz obudowy ze stali nierdzewnej znajduje się obracający się bęben opięty siatką filtracyjną wykonaną z poliestru lub ze stali nierdzewnej o średnicy oczek od 20 do 200 mikronów. Woda wraz z mikrozawiesiną trafia do wnętrza bębna i usuwana jest poprzez siatkę na zewnątrz. Zanieczyszczenia zostają w środku, gdzie czeka na nie zgarniacz spiralny ewakuujący mikrozawiesinę do kieszeni pompy odprowadzającej ją do pojemnika. Mikrosiatka jest płukana od zewnątrz wodą z dysz wysokociśnieniowych, oczyszczając i pozwalając zachować jej ciągłą przepustowość.

Separacja przy użyciu urządzeń SCRUFILTER® ma zastosowanie głównie przy oczyszczaniu ścieków oraz w przemysłowych procesach technologicznych - wszędzie tam, gdzie wymagana jest ekstremalnie czysta woda o jakości lepszej niż ścieki oczyszczone metodami biologicznymi. Zaletą mikrofiltracji jest wysoka wydajność, niezawodność i prosty montaż urządzenia. Siatki w mikrofiltrach mają konstrukcję modułową, co pozwala na ich szybką wymianę bez konieczności demontażu obudowy. Urządzenie posiada wbudowany przelew awaryjny, stąd gwarancja wysokiego bezpieczeństwa eksploatacji. Odcieki po mikrofiltracji można użyć do płukania sit bębnowych, płuczek piasku, pras taśmowych oraz samych mikrofiltrów.