Płuczka piasku

Jednym z poważnych problemów na oczyszczalniach ścieków jest zanieczyszczenie separowanego piasku zawiesiną organiczną. Wpływa to zarówno na ograniczenie składowania piasku na składowiskach jak i na niedobór materii organicznej w dalszym procesie oczyszczania ścieków. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie wirowej płuczki piasku jako elementu uzupełniającego dla sitopiaskownika lub separatora piasku.

Wybrane parametry techniczne:

Zadaniem urządzenia jest wypłukanie zawiesiny organicznej z piasku pochodzącego z sitopiaskownika lub separatora, a następnie odwodnienie piasku przed zrzuceniem go do kontenera na odpady. Pulpa piaskowa jest doprowadzana do części stożkowej płuczki i wprawiana w ruch wirowy poprzez mieszadło. Dodatkowo od spodu podawane jest sprężone powietrze w celu intensyfikacji kontaktu piasku z wodą płuczącą. Zawiesina ziarnista (gł. piasek) przez działanie siły odśrodkowej zostaje skierowana na zewnątrz i zsuwa się po ścianach zbiornika. Lżejsza zawiesina organiczna wypływa w sposób naturalny ku górze. Woda jest dostarczana i opróżniana do urządzenia cyklicznie. Po określonym czasie płukania następuje proces sedymentacji piasku oraz wymiana wody brudnej na czystą. Po osiągnięciu zadanego poziomu piasku w leju uruchamiany jest przenośnik ślimakowy usuwający piasek poza urządzenie, natomiast będąca w stanie zawieszenia zawiesina organiczna jest usuwana okresowo poprzez otwarcie zaworu na przewodzie odprowadzającym ścieki do kanalizacji. Urządzenie pracuje w cyklu automatycznym sterowanym poprzez sterownik programowalny z wyświetlaczem dotykowym. Zespół czujników zainstalowanych w urządzeniu kontroluje proces odseparowywania piasku i usuwania zanieczyszczeń organicznych.