Przenośniki ślimakowe i taśmowe

Urządzenia transportu technicznego, jakimi są przenośniki ślimakowe i taśmowe, są przeznaczone do pracy w poziomie lub przy pochyleniu zazwyczaj do 350 do poziomu. Ich zadaniem jest transport określonych materiałów sypkich lub innych dających się transportować np. osadów ściekowych. Używane mogą być jako pojedyncze przenośniki lub całe ciągi połączonych ze sobą urządzeń.

Wybrane parametry techniczne:

  • Dł. przenośnika taśm.: od 2 do 10 m
  • Dł. przenośnika ślimak.: od 1 do 13 m
  • Szer. taśmy przenośnika taśm.: 400 mm
  • Wydajność przenośnika taśm.: do 2 m3/h
  • Wydajność przenośnika ślimak.: do 4 m3/h
  • Śrd. przenośnika ślimak.: 160, 200, 250, 300 mm

Przenośniki ślimakowe znajdują zastosowanie głównie w rolnictwie, w przemyśle zbożowym i paszowym do przenoszenia materiałów sypkich, ale używane są także do transportu odwodnionych osadów ściekowych oraz skratek przy oczyszczaniu ścieków, transportu piasku z odstojników, wapna z silosów itp. Urządzenie składa się z rury lub koryta, wewnątrz którego porusza się spiralny ślimak leżący na ślizgach lub wykładzinie z tworzywa sztucznego odpornego na ścieranie. Wstęga ślimaka napędzana jest za pomocą silnika oraz przekładni o odpowiedniej szybkości obrotowej, która niekiedy może być regulowana. W ofercie występują przenośniki ślimakowe wałowe i bezwałowe. Możliwe jest również zaprojektowanie i wykonanie przenośnika w sposób indywidualny.

Przenośniki taśmowe mają często zastosowanie tam, gdzie zależy nam na wyeliminowaniu efektu zawibrowania materiału, jakie może mieć miejsce w przypadku zastosowania przenośnika ślimakowego. Taśma, w którą wyposażamy nasze przenośniki jest odporna na oddziaływania chemiczne oraz wysoką temperaturę. Nadaje się więc do transportu materiałów agresywnych i gorących. Przenośnik taśmowy wyposażany jest w system samooczyszczania się taśmy oraz napęd z odpowiednią przekładnią uzyskującą właściwe dla danego przypadku prędkości przesuwu.