Separatory piasku

Separator piasku to element typowego ciągu urządzeń zintegrowanych w kompleksie oczyszczalni ścieków, który odpowiada za etap mechanicznej separacji frakcji mineralnej zanieczyszczeń dopływających ze ściekami. Separatory piasku działają na zasadzie prostej sedymentacji. Separacja piasku odbywa się w specjalnie wyprofilowanych korytach ze stali nierdzewnej wyposażonych w przenośniki ślimakowe do odprowadzania piasku.

Wybrane parametry techniczne:

  • Przepływ: od 5 do 100 l/s

Dostępne wersje wykonania:

  • AISI 304 / AISI316
  • System odtłuszczania i napowietrzania
  • Ogrzewanie i ocieplenie

Zasada działania piaskownika sprowadza się do zatrzymania i odprowadzenia piasku ze wstępnie podczyszczonych na sitach ścieków surowych. Separacja drobin mineralnych następuje na skutek działania sił grawitacji i do dalszej obróbki trafia woda ściekowa jedynie z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami, które w dalszym ciągu będą poddawane obróbce chemicznej w przypadku ścieków przemysłowych lub biologicznej w przypadku ścieków komunalnych. Separatory tworzą przestrzeń, w której mieszanina wprowadzona króćcem wlotowym na szczycie korpusu uspokaja swój przepływ, dzięki czemu drobinki mineralne siłą grawitacji opadają na dno. Kluczem do powodzenia separacji jest uzyskanie równowagi dynamicznej pomiędzy prędkością opadania cząstki, a prędkością z jaką przepływa ona wzdłuż koryta. Pomaga w tym specjalna przegroda, uniemożliwiająca zarówno cofnięcie się piasku do części wlotowej, jak i odpływ ścieków częścią wylotową. Wytrącone cząstki ewakuowane są z wnętrza piaskownika za pomocą przenośnika ślimakowego, który po drodze dzięki grawitacyjnemu odciekowi skutecznie odwadnia piasek z pozostającej w nim cieczy.

Interesującą opcję dalszej obróbki piasku po piaskowniku wnosi wirowa płuczka piasku WPP, w której do szerokiego leja wprowadzany jest piasek bezpośrednio z piaskownika. Rozwiązanie opiera się na intensywnym ruchu wirowym wewnątrz płuczki wymuszonym mieszadłem oraz jednoczesnym wielokrotnym doprowadzaniu czystej wody lub ścieków oczyszczonych wraz z okresowym przedmuchem powietrzem ze sprężarki. Wielokrotne przepłukanie pulpy piaskowej czystą wodą usuwa z niej cząstki organiczne umożliwiając uzyskanie żądanej czystości piasku. Proces prowadzony jest w pełni automatycznie, woda z wypłukaną materią organiczną odprowadzana jest do kanalizacji, a wypłukany piasek może być składowany na wysypiskach.

Oferowane urządzenia mechaniczne charakteryzuje prosta, ale efektywna konstrukcja, gwarantująca skuteczne oddzielenie wody od frakcji mineralnej. Separatory piasku mogą być dodatkowo wyposażone w zgarniacze substancji flotujących na powierzchnię koryta oraz w układy przedmuchiwania pulpy piaskowej powietrzem. W połączeniu z sitem bębnowym można stworzyć mały ciąg technologiczny, wystarczający do obsługi obiektu niewymagającego oczyszczania biologicznego przy niewielkiej produkcji ścieków, które można skutecznie podczyścić mechanicznie i przygotować do ewakuacji kanalizacją lub taborem asenizacyjnym.