Sita bębnowe

Sita bębnowe typu FD są urządzeniami filtrującymi do usuwania stałych zanieczyszczeń w ściekach, tzw. skratek. Sita bębnowe charakteryzuje wysoka odporność na zanieczyszczenia włókniste, worki plastikowe, szmaty i sznurki.

Wybrane parametry techniczne:

  • Przepływ: od 3 do 70 l/s
  • Prześwit: od 0,5 do 2,5 mm
  • Szerokości bębna: 300, 600, 900 i 1200 mm

Dostępne wersje wykonania:

  • AISI 304 / AISI316
  • Ogrzewanie i ocieplenie

Sita bębnowe FD zawierają szereg udogodnień, które ułatwiają obsługę i pozwalają odseparować znaczne ilości odpadów. Ich prawidłowe działanie wymaga płukania wodą technologiczną (np. ściekiem oczyszczonym) i usuwania frakcji stałej na zewnątrz.

Zastosowanie najlepszych technologii umożliwia podłączenie sit bębnowych do innych urządzeń w jednym zintegrowanym systemie. Mogą to być na przykład praski do skratek lub piaskowniki, do których po wstępnym filtrowaniu będą odprowadzone mechanicznie podczyszczone ścieki. Sita bębnowe typu FD wykonujemy ze stali nierdzewnej AISI 304 lub na życzenie klienta ze stali wyższej gatunkowo (o zwiększonej odporności na korozję). W zależności od potrzeb, urządzenia mogą może być uruchamiane automatycznie w ciągu oczyszczalni bądź sterowane ręcznie.

Zasada działania sit bębnowych jest bardzo prosta i nie wymaga ingerencji podczas eksploatacji. Ścieki kierują się do komory dolotowej, skąd są równomiernie doprowadzone na zewnętrzną powierzchnię cylindrycznego sita zatrzymującego skratki. Bęben zaopatrzony jest w szczeliny o wymaganym przez użytkownika prześwicie. Na jego zewnętrznej powierzchni zatrzymywane są zanieczyszczenia stałe większe od szczelin, którymi opuszcza urządzenie oczyszczona woda. Skratki zebrane na powierzchni bębna usuwa specjalny plastikowy skrobak, skąd są odprowadzane na zewnątrz do dalszej obróbki przeważnie w dołączonej do sita bębnowego prasce do skratek zagęszczającej je i wyciskającej z nich pozostałą wodę. Można również zamontować w tym miejscu pojemnik na stałe resztki lub przenośnik ślimakowy transportujący skratki w inne miejsce. Same sita bębnowe są płukane wodą technologiczną, zazwyczaj ściekiem oczyszczonym, by zapobiec niedrożności podczas ciągłej eksploatacji. To zdecydowanie najbardziej skuteczny sposób na pierwszy etap mechanicznej obróbki ścieku.

Właściwy rodzaj zastosowanych urządzeń cedzących warunkuje szybkie i skuteczne oczyszczanie, które wyraża się w parametrach dotyczących przepustowości. Typoszereg oferowanych sit bębnowych ma przepustowość od 12 do 2000 m3 na godzinę, co w przypadku większości oczyszczalni przemysłowych i komunalnych pokrywa zapotrzebowanie użytkowników.